0

DÜZCE UZUNMUSTAFA İLKOKULU
3.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİKLİ
ARAÇLAR ÜNİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

          Doğru olan cümlelerin başına D yanlış olanlara Y harfi koyunuz.
…….1.Elektrikli araç gereçle ıslak elle dokunmamalıyız.
…….2.Batarya birden çok pilin bir araya gelmesiyle oluşur.
…….3.Tek kullanımlık piller olduğu gibi bittiğinde şarj edilerek tekrar elektrikle doldurula-
         bilen piller de vardır.
…….4.En güçlü elektrik enerjisi kaynağı aküdür.
…….5.Duvar saatleri batarya ile çalışır.

          Kelimeleri uygun olan cümlelere yazınız.
     pil       şehir     çanta     enerji     telefonun 
     su      çevre     güneş     ampul     elektriğin

6.Büyüklerimizden habersiz ……………………………. değiştirme işleminde bulunmamalıyız.
7………………………………  bulunmasıyla ihtiyaçlarımızın sayısı ve çeşidi de arttı.
8.Atık piller kalıcı …………………………….  kirliliğine neden olur.
9.Evde kullandığımız araçların birçoğu  ………………………..  elektriği ile çalışır.
10.Daha az   …………   tüketmek için şarj  edilebilen  pilleri satın almalıyız.

11.                           ELEKTRİĞİN KULLANIM ALANLARI
   Elektrikli
Araç ve gereç.
      Isıtma
   soğutma

Aydınlatma
Haberleşme
Ses üretme
    Hareket
     etme
ampul
dikiş makinesi
buzdolabı
televizyon
saat
ütü
matkap
kalorifer
araba farı
mikrofon
Yukarıdaki elektrikli araç ve gereçleri kullanım alanlarına göre işaretleyiniz.

12.Taksi, dizüstü bilgisayar, fırın, cep telefonu, duvar saati, mutfak robotu, telsiz, radyo,
     çamaşır makinesi, gemi
     Yukarıda elektrikle çalışan araç ve gereçlerin hangi elektrik kaynağıyla çalıştığını
 tablonun uygun yerine yazınız.
                          ELEKTRİK KAYNAKLARI
şehir elektriği
       pil
    batarya
      akü

13.  I.İşlerin daha hızlı yapılması,                     Yanda verilen bilgilerden hangileri elektri-
      II.Yaşamımızda rahatlık sağlaması,          ğin yararları ile ilgilidir?
        III.Ulaşımı kolaylaştırması.                      a.I ve III           b.I ve II           c.Hepsi

14.Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir?
     a.pil                   b.ampul                c.akü

15.   I.Piller düşük enerji üretir.                                    Yanda verilen bilgilerden hangileri
     II.Batarya, aküye göre fazla elektrik üretir.         doğrudur?
      III. Akü, birçok pilin birleşmesiyle üretilir.          a.I ve III     b.I ve II      c.II ve III

16.Elektrik çarpmış birisini gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şey nedir?
     a.Polis çağırmak         b.ambulans çağırmak
       c.Plastik ya da tahta gibi bir cisimle elektrikten uzaklaştırmak.

17.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
      a.Atık piller kalıcı çevre kirliliğine neden olur.
      b.Akmış pillere el sürmek tehlikelidir.
      c.Atık piller bir süre bekletilip yeniden kullanılabilir.

18.Aşağıdaki ifadelerden hangisi elektriği bilinçli kullanma ile ilgilidir?
    a.Elektrik harcamamak için çamaşırlar elle yıkanmalıdır.
      b.Bulaşık makinesi iyice dolmadan çalıştırılmamalıdır.
      c.Az elektrik harcansın diye gece lambası kullanılmamalıdır.

11. ve 12. Sorularda her bir işaretleme ve
yazmalar 1’er puan, diğer sorular 5 puandır.
B A Ş A R I L A R
Yusuf YILDIRIM

3-S Sınıf ÖğretmeniYorum Gönder

 
Top