0

3. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar Değerlendirme Soruları Testi
3.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİKLİARAÇLAR
ÜNİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Doğru olan cümlelerin başına D yanlış olanlara Y harfi koyunuz. (20 PUAN)
   (  )  Kırık ve bozuk prizler tehlikeli olabilir.
   (  )  Bozulan elektrikli araçları kendimiz tamir etmeliyiz.
   (  )  Elektrikli araç gereçle ıslak elle dokunmamalıyız.
   (  )  Batarya birden çok pilin bir araya gelmesiyle oluşur.
   (  )  Elektrikli araçlar günlük yaşantımızı kolaylaştırır.
   (  )  En güçlü elektrik enerjisi kaynağı aküdür.
   (  )  Duvar saatleri batarya ile çalışır.
   (  )  Atık piller doğal çevreyi kirletir.
   (  )  Elektrik bir enerji türüdür.
   (  )  Elektrik kaynakları sınırsızdır.
Aşağıdaki kelimeleri uygun olan cümlelere yazınız. ( 21 PUAN)
Mum -  şehir - koruyucu-piller -  çevre -eldivensiz– ampul -elektriğin

1. Elektriğin olmadığı dönmelerde aydınlanmak için  …….……  kullanılırdı..
2. ………………………………bulunmasıyla ihtiyaçlarımızın sayısı ve çeşidi de arttı.
3 .Atık piller kalıcı …………………………….  kirliliğine neden olur.
4.Evde kullandığımız araçların birçoğu  ………………………..  elektriği ile çalışır.
5.Daha az   pil  tüketmek için şarj  edilebilen  ……………………kullanmalıyız.
6. Akmış pillere …………………………………….dokunmamalıyız.
7. Evde küçük çocuk varsa prizlere …………………………….takmalıyız.

   8.Televizyon, dizüstü bilgisayar, traktör, fırın, cep telefonu, duvar saati, mutfak robotu, telsiz, radyo, çamaşır makinesi, el feneri, tablet bilgisayar, otomobil, gemi, kumanda
Yukarıda elektrikle çalışan araç ve gereçlerin hangi elektrik kaynağıyla çalıştığını
 tablonun uygun yerine yazınız.
ELEKTRİK KAYNAKLARI  (14 PUAN)

Şehir Elektriği
       Pil
    Batarya
      Akü

9. Aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Televizyon- Aydınlatma amaçlı
B. Fırın- Isıtma amaçlı
C. Buzdolabı – Soğutma amaçlı

10.Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir?
A. Pil                   B. Ampul                C. Akü

11.   I.Piller düşük enerji üretir.                                   Yanda verilen bilgilerden hangileri
II.Batarya, aküye göre fazla elektrik üretir.         doğrudur?
      III. Akü, birçok pilin birleşmesiyle üretilir.          A.I ve III     B.I ve IIC.II ve III

12.Elektrik çarpmış birisini gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şey nedir?
A.Polis çağırmak        B. Ambulans çağırmakC. Elektrik ak akımını kesmek.

13.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
      A.Atık piller kalıcı çevre kirliliğine neden olur.
B.Akmış pillere el sürmek tehlikelidir.
C.Atık piller bir süre bekletilip yeniden kullanılabilir.

14.Aşağıdaki ifadelerden hangisi elektriği bilinçli kullanma ile ilgilidir?
A.Elektrik harcamamak için çamaşırlar elle yıkanmalıdır.
B.Bulaşık makinesi iyice dolmadan çalıştırılmamalıdır.
C. Az elektrik harcansın diye gece lambası kullanılmamalıdır.

15.Aşağıdakilerden hangisi hem ısınma hem de soğuma amaçlı kullanılır.
A.  Kombi                   B. Klima                C. Buz Dolabı
16. Aşağıdakilerden hangisi şehir elektriği ile çalışmaz?
A.  Televizyon                   B. Fırın                C. Saat

17. Elektrik olmasaydı aşağıdaki alanlardan hangisinde sorunlar yaşanırdı?
I. Haberleşme
II. Ulaşım
III Sağlık
A.  Hepsi                     B. I ve II        C. I ve III

Hepinize başarılar diliyorum. Soruları cevapladıktan sonra kontrol etmeyi unutmayalım……
                                                                   Hüseyin EŞEN
                                                                  Sınıf ÖğretmeniYorum Gönder

 
Top