0

A-   Aşağıdaki  verilen bilgilerden doğru olanına D yanlış olanına  Y yazınız. ( 15 puan )

1-  ( _D_ )  Kur’an’daki en uzun sure Bakara suresidir.              
2-  ( _Y_ )  Kur’an-ı Kerim Hıristiyanların kutsal kitabıdır.            
3-  ( _D_ )  Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır

4-  ( _Y_ )  Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed zamanında kitap haline getirilmiş ve çoğaltılmıştır.              
5-  ( _D_ )  Peygamberimiz gençliğinde ticaret ile uğraşmıştır.             
6-  ( _Y_ )  Hz. Muhammed 622 yılında Medine’den Mekke’ye hicret etmiştir.

7-  ( _D_ )  İlk vahiy ‘’ Yaradan Rabbin adıyla oku’’ dur.              
8-  ( _D_ )  Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya hatim denir.             
9-  ( _D_ )  Kur'an'ın iç düzeni ayet, sure ve cüz olmak üzere üç öğeden oluşur.

10-( _Y_ )  Hz. Muhammed Medine’ de doğmuştur.

11-( _D_ )  Kur'an-ı Kerim'de tüm sureler besmele ile başlar.

12-( _D_ )  Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşmuştur.

13-( _Y_ )  Hz. Muhammed 25 yaşındayken Peygamber olmuştur.

14-( _D_ )  Hz. Muhammed en son peygamber ve son ilahi  kitap Kur’an- ı Kerim’dir. 
15-( _D_ )  Kur’an’dan başka Zebur, Tevrat, İncil adlı ilahi kitapları vardır.

B) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (15 puan )

Vahiy katibi
hatim
Kevser
mevlit
Kabe
  Halime  
fatiha
Nas
Hz. Ebu Bekir
vahiy
Cebrail
İlahi
Hicret
putlara
Muhammed
otuz

1- Kuran-ı Kerim’ in baştan sona okunmasına ……… hatim ……… denir.

2- Kuran-ı Kerim ……… Hz. Ebu Bekir ………… zamanında kitap haline dönüştürülmüştür.

3- Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in süt annesinin adı ......... Halime...........'dir.

4- Kuran-ı Kerim……… İlahi ………  kitapların sonuncusudur.

5- Vahiy meleğinin adı ……… Cebrail …… ‘dir.

6- Allah’ın ilahi mesajlarını peygamberlere bildirmesine ……… vahiy …… denir.

7- Kuran ayetlerini yazan kişilere ………… Vahiy katibi ………… adı verilmiştir.

8- Kuran-ı kerimin en kısa suresi  …… Kevser … süresidir.

9- Kur’an-ı Kerim’in son suresi … Nas …. suresidir.

10-İnsanlara gönderilen son elçi, peygamber Hz. .... Muhammed...dir.

11-Müslümanların kutsal saydıkları .... Kabe....... Mekke  şehrindedir.

12-Hz. Muhammed’den önce araplar çoğunlukla .... putlara  .......  taparlardı.

13-Peygamberimizin kutlu  doğumuna .... mevlit.......  denir.

14- Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayına …… Hicret …. verilir.

15-Kur’an-ı kerim   ......otuz......  cüzden oluşur.


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli  soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (Her soru 5 puandır.)


1- Kur’an-ı Kerim’in indirilişi ile ilgili hangisi yanlıştır?
       A) Kur’an bir defada toptan indirilmiştir.
       B) Kur’an Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.
       C) Kur’an Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
       D) Kur’an yirmi üç senede indirilmiştir.

2- Kur’an ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize getirilmiştir?
   A) Mikail                B) İsrafil                  
  C) Cebrail                D) Azrail

3- “(Ey Muhammed) Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”
Yukarıda verilen ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
A) Peygamberimiz tüm insanlara uyarıcı olarak gelmiştir.
B) Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir.
C) Kuran’ın getirdiği değerler tüm insanlık için geçerlidir.
D) Peygamberimiz sadece yaşadığı dönemdeki insanları uyarmıştır.

4- Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı hangisidir?
A) Dinle                        B) Namaz kıl
C) Oruç tut                   D) Oku
           
5- Kur’an – ı Kerimde toplam kaç sure vardır?
A) 104                           B) 114                    
C) 124               D ) 214

6- Kur’an’ın   yirmi sayfalık  bölümlerinden   herbirine  ne  ad  verilir?
A)  Cüz                          B)  kitap     
C)  mushaf                     D)  Sure

7- Hangisini  yapmak  için  abdest  almak  şarttır?
A) uyumak                 B) namaz kılmak      
C) giyinmek               D)  arabaya  binmek

8- Allah’ın kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve davranışlara ne denir?                 
A) Helal        B) Haram      
C) Farz         D) Sevap

9- Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayına ne ad verilir? 
A) Hürmet                 B) Hikmet                  C)Hicret                   D) Kıymet

10- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın emirlerini insanlara bildirmek için seçtiği kişilerdir? 
A) Melekler                          B) Peygamberler
C) Sanatçılar                       D) Bilim adamları

11- Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını Cebrail adındaki melek aracılığıyla peygamberlerine iletme yoluna ne denir?
A) Vahiy                     B) Mukabele 
C) Haberleşme         D) Miraç

12- Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 A) Medine -610 yılı                   
B) Mekke- 622 yılı 
C) Sevr Mağarası -610 yılı       
D) Hira Dağı-Nur Mağarası-610 yılı

13- ‘’ Kuran-ı Kerim …………………… ‘in halifeliği zamanında kitap haline getirilmiş, ………….……’in halifeliği zamanında ise çoğaltılıp çeşitli şehirlere gönderilmiştir.’’

Cümlesinde boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir? 
A) Hz. Muhammed - Hz. Ömer                
B) Hz. Ali – Hz. Osman
C) Hz. Ebu Bekir – Hz. Osman                
D) Hz. Ömer – Hz. Osman

14- Peygamberimizin Hz. Muhammed kaç yaşındayken Peygamber olmuştur? 
A) 20                          B) 30

C) 40                          D) 50Yorum Gönder

 
Top