0

4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Sizler için 4. Sınıf Fen Bilimleri  dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


AHMET ERDOĞAN İLKOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI  SINAVI  SORULARI
« Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. ( 20 PUAN )
(     ) Çevre kirliliği insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.
(     ) Gözlerimiz tek başına tüm canlıları görmek için yeterlidir.
(     ) Bugünkü mikroskobun ana prensiplerini Antoni van Leeuwenhoek ve Robert Hooke bulmuştur.
(     ) Evdeki çöplerimizi çöp poşetinin ağzını bağlayarak çöpe atmalıyız.
(     ) Mikroskobik canlıların hepsi zararlıdır.
(     ) Maddenin şekil almış haline cisim denir.
(     ) Pil devrenin enerji kaynağıdır.
(     ) Gereğinden az ya da çok aydınlatılmış ortamlar görmeyi zorlaştırır.
(     ) Elektrik devresinin çalışması için anahtarın kapalı olması gerekir.
(     ) Şehir ışıkları geceleri gökyüzünü görmemizi kolaylaştırır.

« Aşağıda verilen kavramları kullanarak cümleleri tamamlayınız. ( 18 PUAN )
Zacharias Janssen
Mikroskop
Galileo
Duy
Lam
Mikroskobik Canlılar
Hastalanmamıza
Lamel
Yararları da
Işık Kirliliği
·        Küçük bir görüntüyü yüzlerce, binlerce kez büyüterek bu görüntünün daha kolay incelenmesini sağlayan alete ...................................... denir.
·         Mikroskobu Hollandalı ................................................ 1590 yılında bir teleskopu geliştirerek meydana getirdi.
·         .............................. maddeleri 2 bin kez büyüten bir mikroskop geliştirdi.
·         Sadece mikroskop yardımıyla gözlenebilen canlılara .................................................... denir.
·         ...................... ,     ........................   üstüne konularak mikroskop altında incelenecek cismin üstüne kapatılan küçük,  dört köşe ve çok ince cam parçasına denir.
·         Bazı mikroskobik canlılar .......................................  sebep olur.
·        Yanlış yönde ve yanlış yerde yapılan ışıklandırmaya  …………………….   ………………………  denir.
·        Basit elektrik devresinde ampul…………………adı verilen devre elemanına takılır.

·        Mikroskobik canlıların zararlarının yanında  ……………………. vardır.
« İçinde 750 mL su olan bir kabın içine mermer parçası konuluyor. Bu durumda kabın hacmi 925 mL oluyor. Buna göre mermerin hacmi kaç mL’dir? ( 4 PUAN )
 «  Aşağıda verilen açıklamalara uygun gelen devre elemanlarını eşleştiriniz. ( 12 PUAN )
A
Elektrik enerjisini iletir.

Pil
B
Pillerin yerleştirildiği yerdir.

Anahtar
C
Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.

Pil Yatağı
D
Ampulün yerleştirildiği yerdir.

Kablo
E
Devrenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar.

Ampul
F
Elektrik enerjisinin iletilmesini ya da kesilmesini sağlar.

Duy


«  HER SORU  3   PUANDIR.

1 –  "1932'de M. Knoli ve E. Ruska, ilk ................. geliştirdiler."
Yukarıdaki boşluğa yukarıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?
A) ışık mikroskobunu                  B) teleskopu      
C) elektron mikroskobunu          D) periskopu

2 –  Aşağıdakilerden hangisine zararlı mikroskobik canlılar sebep olmaz?
A) peynirin küflenmesi 
B) sütten yoğurt elde edilmesi
C) ekmeğin küflenmesi  
D) çorbanın ekşimesi

3 –  Aşağıdakilerden hangisini zararlı mikroskobik canlılar yapar?
A) sütten peynirin yapılması
B) hamurun mayalanması
C) sebzeden turşu yapılması
D) limonun küflenmesi

4 –  Aşağıdakilerden hangisi pille çalışmaz?
A) Saat                        B) Hesap makinesi
C) Bulaşık makinesi   D) Oyuncak araba

5 –  Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında cisim eski haline döner?
  A) Oyun hamuru              B) Sünger 
  C) Cam                             D) Mum

6 –  Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılar sebebiyle oluşmaz?
A) kek            B) sirke          C) kola        D) hastalık

7 –  Bir elektrik devresinde açma kapama görevini hangisi yapar?
A)  pil                         B) kablo                         
C) ampul                   D) anahtar


8 –  “Pillerin yapısında bulunan kimyasal maddeler insan sağlığı için tehlikelidir.”
      Buna göre  eskiyen ve tükenen piller için yapıl-ması gereken en uygun davranış hangisidir?
A)    Çöplüklere atmak.                                      
B)    Sadece atık piller için hazırlanan pil toplama kaplarına koymak.
C)    Denize veya göllere atmak.                         
D)    Sobada yakmak.


9 – Seçeneklerde elektrik devrelerine ilişkin resimler ve bunların çalışmama nedenleri verilmiştir. Seçenek-lerin hangisinde devrenin çalışmama nedeni yanlış olarak verilmiştir.

10 –  Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin yol aç-tığı durumlarla ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Kentte yaşayan İnsanların gökyüzündeki yıldızların çoğunu görememeleri.
B) Göçmen kuşların yollarını kaybetmelerinin nedeni ışık kirliliğidir.
C) Deniz kaplumbağalarının neslinin tükenmesinin ışık kirliliği ile ilgisi yoktur.
D) Işık kirliliği doğal hayata zarar verir.

11 –  Bir sokak aydınlatmasında yukarıdakilerden hangisi en doğru modeldir?
A) IV              B) III              C) II             D) I


12 –  Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olur?
A) Odun parçası                     B) Hayvan ölüsü 
C) Plastik şişe ve piller          D) KağıtYorum Gönder

 
Top