0

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 sizin için derlenerek sitemize eklenmiştir arkadaşlar. Diğer yazılı sınavlarımıza da göz atarak sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz.


A- Aşağıda  verilen bilgilerden doğru olanına D yanlış olanına  Y yazınız. ( 15 puan)

 1-  (.)  Kötülüğe kötülükle karşılık vermeliyiz.

 2-  (….)  Kanunlar ( yasalar) yazılı  kurallardır.

 3-  (….)  Adalet ve eşitlik toplumsal yaşamı düzenleyen temel ilkelerdir.

 4-  (….)  Uzlaşının olmadığı yerde anlaşmazlık ve çatışma vardır.

 5-  (….)  Kurallar hak ve özgürlüklerimizi korumak için konulmuştur.

 6-  (….)  Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.

 7-  (….)  Sorumluluk, kendini karşındaki insanın yerine  koyarak duygularını anlamaya çalışmaktır.

 8-  (….)  Fakir insanlar, sağlık haklarından yararlanamazlar.

 9-  (….)  İnsanlar  uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır. 

10- (….)  Sınıf başkanı seçerken çalışkan öğrencilerin iki oy kullanma hakkı vardır.

11- (….)  Otoparklarda engelli araç sürücüleri için ayrılmış yerlere sadece engelliler park etmelidir.

12- (….)  Önyargı her zaman olumsuz bir düşüncedir.

13- (….)  Çocukların sahip olduğu hak ve özgürlükler ülkeden ülkeye değişir.

14- (….)  Büyüklerle , çocukların sorumlulukları farklıdır.

15- (….)  Haksızlıklar, adalet ve eşitliğe duyulan güveni sarsar.B- Aşağıda verilen sözcükleri uygun olan boşluklara  yazınız. (10 puan)
uzlaşım – eşit – hak – şiddetten – güven – özgürlükleri – öncelik – sınırsız – adil – konuşarak – adalet – uzlaşı 
1-  Hastanelerde acil durumu olanlara .................................. verilmelidir.
2-  Herkesin ……………………. ve …………………………vardır.
3-  Yasalar önünde kadın ve erkek her zaman ........................... olmalıdır.
4-   ……………………… herkese eşit fırsatlar tanınması ve özel ayrıcalıkların olmaması durumudur.
5-  Korku,çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusuna……………..…… denir.
6-  ………………………… karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortamdır.
7-  Çevremizde çıkan sorunları ………………………….. çözmeliyiz.
8-  Tüm insanlara karşı her zaman eşit ve ………………………..davranmalıyız.

9-  Özgürlüklerimiz ……………………………. değildir.
10- Sorunları çözerken ………………….……  içinde olmalı  ve …………………..kaçınmalıyız.

C- Aşağıdaki seçenekli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurallar özgürlüğümüzü sınırlar.
B) Hayat tarzına düşünceye saygılı olmalıyız.
C) Farklılıklar doğaldır ve  zenginliktir.
D) İnsanlar arasında ayırım yapmamalıyız.

2- Bir anlaşmazlık durumunda kimin haklı olduğuna kim karar verir? 
A) Kendimiz             B)  Kanunlar ve yasalar               
C)Toplum                 D) Örf ve adetler 

3- Eşitliği savunan bir insan aşağıdakiler- den hangisi gibi davranamaz?
A) Tarafsız     B) Yanlı   C) Hoşgörülü   D) Adil

9- Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?
A) Uzlaşıcı olma             B) Yasalara uyma
B) Hoşgörülü olmak        D) Ayrımcı olmak

4- Aşağıda verilen konulardan hangisinde uzlaşma olmaz?
A) Oyuna başlama sırasında
B) Sınıfça bir proje hazırlama
C) Maçta penaltıyı kimin kullanacağı
D) Kırmızı ışıkta geçme

5- Papağan: “Ey şahım, benim de ailem ve kardeşlerim vardır, yurdum Hindistan’dır.Size tutsağım. Kuralları unuttunuz, diğer kuşlar gibi özgür olamadım, yıllardır beni kafeste tuttunuz.” demiş
     Yukarıdaki hikayeye göre papağan bir haksızlığa isyan ediyor. Bu durumda kafeste olan papağan için en uygun cümle hangisidir?
A) Papağan özgür ve mutludur.
B) Papağanın özgürlüğü elinden alınmıştır.
C) Papağan  şahı çok sevmektedir.
D) Papağan hakkını aramakla yanlış davranıyor.

6-“Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız.” Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır?
A) Kural            B) Özgürlük
C) Hak              D) Empati

7- Aldığımız bir üründe kusur çıkmış ve satıcı ile uzlaşamazsak sorunu nasıl çözeriz?
A) Mahkemeye veririz.
B) Satıcıdan değiştirmesini isteriz.
C) Tüketici Hakem Heyetine başvururuz.
D) Polise şikâyet ederiz.

8- Ayrımcılık nedir?
A) Sevmediği, kendi gibi düşünmeyen insanları dışlamaktır.
B) Diğer insanların yaşam tarzlarına müdahale etmektir.
C) Bir insana kültürü, dili,  dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmaktır.
D) Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demektir. 

10- Bir kişi kendine adil davranılmadığını düşünürse ne olur?
A) Bulunduğu ortamı terk eder.              
B) Canı yanar, gönlü kırılır              
C) Karşısındakinin kalbini kırar.            
D) Kavga eder hıncını alır.

11- Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bireyler arasındaki anlaşmazlıkların büyü- mesine neden olur?
A) Sorunu görmezden gelmek.
B) Karşıdaki kişiye kendini ifade etmesi için fırsat vermemek,
C) Karşıdaki kişiyle empati kurmaya çalışmak.
D) İnsanlara karşı önyargısız olmaya çalışmak.

12- Bir toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi- saygı yoksa, hangi seçenekteki değerden söz edilemez?
A) kıskançlık               B) bencillik                      
C) anlaşmazlık            D) adil olma

13- Özgürlük kavramının tanımı aşağıdaki- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Devletin koyduğu kurallara uymamak.
B) Dilediğimiz her şeyi yapmak.
C) Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
D) Kuralları hiçe sayarak, dilediğini yap­mak

14- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocukların kendilerine güvenlerinin artması için çalıştırılmaları gerekir.
B) Yaşama hakkı çocukların en temel hakkıdır.
C) Çocukların sağlığı, toplum ve devlet güvencesindedir
D) İlköğretim tüm çocuklar için parasız ve zorunludur.

15-Bir insana kültürü, dili, dini, ya da ten rengiyle farklı davranmaya ne ad verilir?
A) Ayrımcılık                    B) Hoşgörü                          
C) Uzlaşı                          D) AdilYorum Gönder

 
Top