0

Kütle Ölçüm Birimleriyle İlgili Temel Bilgiler:

ü  Brüt kütle : Bir maddenin içine konulduğu kap ile birlikteki kütlesidir.
ü  Dara: Kabın boş kütlesidir.
ü  Net Kütle: Ölçümü yapılan maddenin darasız kütlesidir.
           Brüt kütle = Dara + Net Kütle
           Dara = Brüt Kütle – Net Kütle
           Net Kütle =  Brüt kütle – Dara formülleri kullanılarak bulunur.

Ø  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
(     ) 1 ton, 1000 grama eşittir.
(     ) Pazarda, manavda, kasapta genellikle kilogram birimi kullanılır.
(     ) Kilogramdan daha küçük olan kütleleri ton ile ölçeriz.
(     ) Kilogramdan daha büyük olan kütleleri ton ile ölçeriz.

Ø  Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.
16 ton  …………. Kilograma eşittir.
27000 miligram  ………………grama eşittir.
Kütleleri gramdan küçük olan nesneler ……………..ile ölçülür.
Tren ve otobüslerin kütlelerini ölçmek için …………………… kullanılır.


Ø  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


       1)      8 kg 7 g olarak ölçülen bir nesnenin kütlesi kaç gramdır?
A) 78   gram                     B) 708 gram
C) 8007 gram                   D) 7080 gram

2)  6 gramlık bir taş parçasının kütlesi kaç mg eder?
A) 60 miligram                 B) 600 miligram
C) 600 000 miligram        D) 6000 miligram

3)  5056kg kaç ton kaç kg’dır?
A) 5 ton56 kg                    B) 50 ton 56 kg
C) 500 ton 6 kg                 D) 5 ton 560 kg

4)  Bir kamyon dolusu buğdayın aşağıdaki birimlerden hangisi ile ölçülmesi uygun olur?
A) ton                    B) kg
C) mg                    D) mg

5)  3011kg olarak verilen ölçme sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3 ton 111 kg                 B) 3 ton 11 kg
C) 30 ton 11 kg                 D) 300 ton 11 kg

6)  Bir ilaç kutusunda 20 adet hap bulunmaktadır. Bu haplardan tanesi 5 g ise toplam kaç g gelir?
A) 100 g                B) 200 g
C) 205 g                D) 1000 g

8) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) 100000 kg = 100 ton
B) 10000 mg = 10 g
C) 1 ton = 1000 g

D) 4000 g = 4 kg            Yorum Gönder

 
Top