0

ONDALIK KESİRLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ
Aşağıdaki  ondalık kesirleri kesir çizgisiyle yazınız.
Ondalık kesir
Kesir çizgisi ile yazılmış şekli
Ondalık kesir
Kesir çizgisi ile yazılmış şekli

5,7


4,23


0,8


6,09


14,7


7,3


5,78


0,24


0,01


8,45


6,03


23,9


12,9


0,96


0,2


6,13


13,09


7,43


67,8


0,89


0,02


12,48


0,45


25,04


Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri virgül kullanarak yazınız.


Sıfır tam yüzde otuzaltı=
On tam onda üç=
Beş tam onda yedi=
Elli iki tam yüzde seksen yedi=
Altı tam yüzde beş=
On iki tam onda sekiz=
Kırk iki tam onda bir=
İki tam yüzde doksan yedi=
Bir tam onda altı=
Sekiz tam yüzde dört=
Yirmi üç tam onda dokuz= 
On tam yüzde altı=
Otuz iki tam onda yedi=
Kırk beş tam yüzde bir=
Seksen bir tam yüzde altmış üç=
Sıfır tam yüzde on=
Sıfır tam onda altı=
Altı tam onda beş=
Sıfır tam yüzde kırk altı=
Yetmiş yedi tam onda iki=
Yedi tam yüzde dokuz=

Sıfır tam yüzde doksan dokuz=Yorum Gönder

 
Top