0

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Sizler için Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf Sosyal Bilgiler  2. Dönem 2. Yazılı Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.

Şimdiden bol şans sizlere...


ZİHNİPAŞA İLKOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “ Y “ yazınız.( 2x6=12p)
1.     (……….) Milletvekilleri halk tarafından seçilir
2.     (……….) Belediye başkanı, muhtar ve milletvekillerinin seçimle belirlenmesi, ulusal egemenliğimizin gerçekleştiğinin kanıtıdır.
3.     (……….) Muhtar köy halkının ilgilendiren yasaları yapmakla yükümlüdür.
4.     (……….) Yeşilay Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biridir.
5.     (……….) Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla Milli Mücadele başlamıştır.
6.     (……….) Sivil tolum örgütleri demokrasinin gelişmesi açısından  önemlidir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükleri kullanarak uygun biçimde doldurunuz.(2x6=12p)
Merkezi yönetim – Güneş -  bayramlar – 23/04/1920 -  Ankara – egemenlik - hizmet
1.)    TBMM, …………………………………………………..tarihinde…………………………………………………………..açıldı.
2.)   …………………………………………………..kayıtsız şartsız milletindir.
3.)   Kaymakam ve vali ……………………………………………tarafından atanır
4.)   …………………………toplumları birleştiren ,birlik,beraberlik ve kardeşlik duygusunun pekiştiği günlerdir.
5.)   Miladi takvim …………………………………………yılına göre hazırlanmıştır.
6.)   Belediyenin amacı kamuya ………………………………..etmektir.
Aşağıda özellikleri verilen sivil toplum örgütlerinin isimlerini karşısına yazınız. (2x5=10p)
…………………: Erozyonla mücadele eder.

………………….: Sigara, alkol uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eder.

…………………: Kanser hastası çocukların her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olur.

…………………: Yoksul çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım eder.

 …………………: Doğal afetlerde ve kazalarda kurtarma ve ilk yardım çalışmaları yapar.

Cümleleri ilgili sözcük ile eşleştiriniz.(4x4=16)

1
Seçme ve seçilme

Köy ya da mahallede seçimle göreve gelen en yetkili yerel yönetici
2
Muhtar

Halkın ülke yönetimine katılma şekli.
3
Cumhuriyet

Ekonomik, kültürel ve daha başka konularda bilgi vermek için belirli zaman aralıklarında  veye her gün çıkan yayın.
4
gazete

Halkın kendi kendini yönetme şekli


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyin.( 10x5 = 50 p)
1.)  “Sosyal Grup”larla ilgili olarak aşağıda yer alan  ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)  Üyelerinin ortak bir amacı vardır.               
B)  En az beş üyeden oluşurlar.
C)  Üyeleri arasında sosyal ilişki vardır.            
D)  Grup bireyleri, grup bilincine sahiptir.

2.) “Bu cephede, Yunanlılarla savaşılmıştır. Bu cephede İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (Büyük Taarruz) isimleri verilen savaşlar yapılmış ve hepsi zaferle sonuçlanmıştır.”
Bu cephe, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğu Cephesi          B) Batı Cephesi                  
C) Güney Cephesi                         D) Kuzey Cephesi

3.) Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak çizimine ne denir ?

   A) Kroki                    B) Plan                              
 C) Harita                                      D) Yer küre

4.)  Aşağıdakilerden hangisi  doğal unsurlardandır?
    A) Okullar               B) Evler                               
C) Dağlar                                 D) İş merkezleri

   5.) Miladi takvimin başlangıcı aşağıdaki olaylardan   hangisidir?
     A)  Hz. İsa’nın doğumu     B)  Cumhuriyetin ilanı    
      C)  İstanbul’un fethi     D)  Hz. Muhammed’in doğumu

6.)  Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir? 

7.) 
“ Mahallemizde yol asfaltlanmadığı için toz içinde kalıyor. Ayrıca çöpler de zamanında toplanmıyor.”
 Bu sorunun çözümü için nereye başvurulmalıdır?
    A) Vali                 B) Kaymakam         C)  Belediye Başkanı            D) Muhtar

8.) Seçeneklerde teknolojik ürünler ve kullanım alanları eşleştirilmiştir. Han­gi eşleştirme yanlıştır?                                                                
A. Cep telefonu – iletişim         B. Röntgen cihazı – güvenlik   C. Kamyon – ulaşım         D. Tepegöz-eğitim
9.) Aşağıdakilerden hangisi bir konuyu çözmek için kamuoyu oluşturmada yapılabileceklerden biri olamaz?
A) zor kullanmak          B)  protesto etmek          C) dilekçe yazmak  D) Sivil Toplum Örgütleriyle çalışmak

10.)23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın neden önemli olduğunu anlatan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başka ulusların çocuklarının ulusal bayramı olmadığı için bayramımız önemlidir?
B) İlkbahara denk geldiği için önemlidir.
C) Milli ve resmi bayram olduğu için önemlidir.

D) TBMM’nin açılışı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak hediye edildiği için önemlidir.Yorum Gönder

 
Top