0

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Ve Yönetim Değerlendirme Soruları Testi

1.En küçük  yerleşimi birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İl        
B) İlçe        
C) Kasaba         
D) Köy 

2.Türkiye kaç tane coğrafi bölgeye ayrılmıştır?
A) 7           
B)  5       
C)  8                               
D)  9 

3. Bitki örtüsündeki çeşitlilik yönünden en zengin olan coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Akdeniz                                     
B)  Karadeniz
C)  Marmara                          
D)  Ege 

4.Aşağıdakilerden hangisi en küçük sosyal kurumdur?
A) aile          
B)köy          
C) okul   
D) hastane 

5.Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevlerinden değildir?
A) yol yapmak               
B) çevre temizliği yapmak
C) park yapmak             
D) okul yapmak 

6.Binalara, inşaat ve imar iznini ……… verir. Boşluğa hangisini gelirse doğru olur?
A) belediye                                              
B) valilik
C) kaymakamlık                 
D) adliye 

7.Aşağıdakilerden hangisi belediyelerde bulunan birimlerden biri değildir?
A) belediye başkanı     
B) belediye meclisi
C) belediye encümeni     
D) ihtiyar heyeti

8.Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevleri arasında yoktur?
A)zabıta hizmetleri
B) temizlik-sağlık hizmetleri
C) su – elektrik hizmetleri
D) öğretmen atama işlemleri

9.Belediye başkanları ve muhtarlar …….. ile göreve gelen yöneticilerdir.
 Boş bırakılan yere ne getirebiliriz?
A) seçmen                            
B) seçim
C) sayım                              
D) doğrudan

10.Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki yönetim birimlerinden değildir?
A) il           
B) ilçe            
C) köy       
D) bölge 

11.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En küçük yerleşim birimi köydür.
B) Köylerin nüfusu genellikle çok kalabalıktır.
C) Köylerde yaşayanlar genellikle tarım ve
hayvancılıkla uğraşır.
D) Köyden daha büyük yerleşim birimlerine kasaba denilir. 

12.Oturduğumuz mahallenin yerel yöneticisi kimdir?
A) kaymakam    
B) vali      
C) muhtar     
D) polisYorum Gönder

 
Top