0

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Ve Yönetim Konusu Genel Değerlendirme Soruları

1.Aşağıdakilerden hangisinde yönetim birimlerinin küçükten büyüğe sıralanışı doğru olarak verilmiştir?
A) köy – ilçe - mahalle
B) köy – ilçe – il
C) ilçe – köy – il
D) il – köy – ilçe
  
2.Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının görevlerinden biri değildir?
A) İl veya ilçedeki yolları onarır.
B) İl ve ilçenin temizlik işlerini düzenler.
C) Kaymakam ve valinin görevlerini düzenler.
D) Çarşı ve pazardaki fiyatları denetler.
  
3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İl ve ilçelerde devlet yönetiminden başka bir de yerel yönetim vardır.
B) İl ve ilçelerdeki çeşitli hizmetleri yerel yönetimler yerine getirir.
C) Yerel yönetimin başında belediye başkanı, başkan yardımcısı ve meclis üyeleri görev yapar.
D) Belediye başkanı, vali ve kaymakamın ortak kararı ile göreve gelir.

4.Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi kaymakam tarafından yönetilir?
A) köy          
B) ilçe          
C) il            
D) mahalle

5. “Toprak bütünlüğüne dayalı, siyasi bakımdan örgütlenmiş millet ya da milletler topluluğunun oluşturduğu örgüte ……………. denir.” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
A) devlet                          
B) cumhuriyet
C) kamuoyu                     
D) yönetim

6.Belediye başkanı kaç yılda bir seçilir?
A) 5            
B) 4             
C) 3             
D) 6 

7.“ Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda halkın benimsediği ortak görüşe …………. denir.” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
A) seçim                              
B) seçme
C) kamuoyu                         
D) propaganda 

8.  Vali ve il genel meclisinden oluşan yerel yönetim birimi hangisidir?
A) İl özel idaresi                           
B) M.E.B                    
C) Belediye                                  
D) Muhtarlık 

9.Yurdumuzda milletvekillerini kim seçer?
A) halk                             
B) cumhurbaşkanı  
C) başbakan                     
D) vali 

10.Türkiye’de kaç tane il vardır?
A) 81            
B) 82              
C) 83              
D) 84 

11.Hangi eşleştirme yanlıştır?
A)il-vali                          
B)ilçe-vali
C)köy-muhtar                
D)mahalle – muhtar 

12. 23 Nisan 1920 tarihi size hangi olayı hatırlatmaktadır?
A) Cumhuriyet ‘in ilanı          
B) Sivas Kongresi
C)  TBMM ‘nin açılması        
D) 1. İnönü SavaşıYorum Gönder

 
Top