0

İNSANLAR ve YÖNETİM GENEL TEKRAR TESTİ
SORULAR

1-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerel yönetimlere ait değildir?
A)Belediye başkanı              B) Muhtar
C)Kaymakam                         D)İhtiyar heyeti

2-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)İl özel idaresi - Vali
B)Belediye – Belediye başkanı
C)Mahalle - Muhtar
D)İl özel idaresi - Kaymakam

3-İl veya ilçelerde sokaklardaki çöpleri toplamakla görevli kişiler hangi kuruma bağlı olarak çalışırlar?
A)Belediye                 B)Okul
C)Hastane                 D)Karakol

4-Bir köy muhtarı köyde aşağıdakilerden hangisiyle birlikte çalışır?
A)Belediye meclisi                B)İhtiyar heyeti
C)Belediye başkanı               D)Başbakan

5-Aşağıdakilerden hangisi seçimle belirlenmez?
A)Belediye başkanı              B) Muhtar
C)Kaymakam                         D)İhtiyar heyeti

6-Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevi olamaz?
A)Yangınlarda itfaiye hizmetinin verilmesi
B)İnsanların can güvenliğinin sağlanması
C)Park ve bahçe gibi yerlerin yapılması
D)Gıda üretimi, pazar gibi yerlerin denetimi

7-Aşağıdakilerden hangisi belediyeye bağlı bölümlerden birisi değildir?
A)Zabıta Müdürlüğü
B)Fen İşleri Müdürlüğü
C)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
D)Park ve Bahçeler Müdürlüğü

8-Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevi değildir?
A)Park ve yeşil alanların açılmasını sağlamak
B)Öğrenim çağına gelmiş çocukları tespit etmek
C)İkametgah belgesi vermek
D)Askerlik işlerini takip etmek 

9-Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşudur?
A)Milli Eğitim Bakanlığı       B)İl Özel İdaresi
C)Sağlık Bakanlığı                D)Kızılay

10-Aşağıdakilerden hangisinde yerleşim birimleri büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
A)il – ilçe – köy – belde
B) köy – belde – ilçe – il
C)il – ilçe – belde – köy
D)ilçe – il – köy – belde

11-Demokrasi denince aşağıdakilerden hangisi akla gelmez?
A) seçim                     B) Egemenlik
D) sandık                   D) padişahlık

12-Aşağıdakilerden hangisi medya organlarından biri değildir?
A) İnternet               B) Kitap
C) Televizyon            D)Gazete

13-Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşmasında etkili değildir?
A)Düğünler                B)Yürüyüşler
C)Toplu dilekçeler    D) Gösteriler

14-Aşağıdakilerden hangisi Türk ulusunun egemenlik hakkını kullandığı yerdir?
A)Hastane                 B)Mahkemeler
C)TBMM                    D)Okullar

15-İmalathane, gıda ve Pazar gibi yerlerin denetimi hangi birim tarafından yapılır?
A)Zabıta Müdürlüğü
B)Fen İşleri Müdürlüğü
C)Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
D)Park ve Bahçeler Müdürlüğü

16-Atatürk, TBMM’nin açılış tarihini bayram olarak kimlere armağan etmiştir?
A)Atalarımıza           B)Gençlere
C)Kadınlara               D)Çocuklara

17-Ülkemizde oy kullanabilme yaşı kaçtır?

A)20               B)19                C)18                D)17Yorum Gönder

 
Top