0

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Ve Yönetim - Ünite Bulmaca Çalışması-Etkinliği

İNSANLAR VE YÖNETİM    –  ÜNİTE BULMACASI

Tablodaki  sözcükleri  bulmacada bularak boyayınız. Geriye kalan harfleri  sırasıyla yazarsanız bir Atasözü  bulacaksınız.

İNSAN
KAYMAKAM
GÖREV
ORTAOKUL
ÇIĞ
TALEP
YÖNETİM
MUHTAR
HAK
LİSE
FIRTINA
DÜŞÜNCE
MİLLET
İL
SORUMLULUK
ÜNİVERSİTE
HİZMET
EYLEM
DEĞERLENDİRME
İLÇE
SEÇMEN
AKADEMİ
YURTTAŞ
EGEMENLİK
KAMUOYU
BELDE
ASKERLİK
ULAŞIM
ZAFER
PARK
BELEDİYE
KÖY
YÖNETİÇİ
ULAŞTIRMA
YASA
DEVLET
FAALİYET
MAHALLE
BAŞKAN
EVLAT
İSTEK
TEŞKİLAT
MECLİS
OY
EĞİTİM
YANGIN
ŞİKAYET
ANAYASA
UYGAR
SEÇİM
KÜLTÜR
DEPREM
DİLEKÇE
DEMOKRASİ
VALİ
SANDIK
İLKOKUL
SEL
KANUN
MİTİNG

A
M
İ
L
L
E
T
Ç
T
A
L
E
P
İ
İ
O
A
S
O
R
U
M
L
U
L
U
K
D
L
N
R
K
A
M
U
O
Y
U
Y
A
S
A
P
K
S
T
S
D
Z
O
B
A
Ş
K
A
N
K
A
O
A
A
E
E
A
U
M
E
C
L
İ
S
Z
R
K
N
O
Ç
V
F
F
A
A
L
İ
Y
E
T
K
U
K
K
M
L
E
Y
Ç
S
M
G
Ö
R
E
V
L
A
U
E
E
R
O
I
E
İ
D
O
M
R
G
E
N
L
N
T
A
Y
Ğ
L
T
E
T
U
Ü
A
G
U
D
İ
L
E
K
Ç
E
İ
Ğ
E
H
N
S
E
N
Y
Ö
N
E
T
İ
M
N
E
Ş
T
İ
K
M
L
F
A
B
N
A
Y
Ö
G
R
K
A
V
E
E
İ
I
K
E
B
N
Ö
E
M
L
İ
R
E
R
N
S
R
A
L
E
A
N
Ğ
A
E
L
R
R
L
L
E
T
D
D
L
Y
E
İ
H
N
A
U
S
İ
İ
T
I
E
E
E
A
T
T
A
D
T
L
İ
K
K
U
N
M
M
D
S
İ
İ
L
İ
Ü
A
T
Ş
L
L
A
İ
K
İ
A
C
M
L
R
S
Ş
E
S
İ
A
E
R
Ö
Y
Y
İ
İ
E
M
A
T
V
E
S
Ş
İ
L
Y
E
H
A
K
N
E
N
I
A
Ç
T
I
E
Y
U
R
T
T
A
Ş
E
D
R
L
İ
E
M
D
Ü
Ş
Ü
N
C
E
U
Y
I
M
İ
M
K
Y
U
Ş
İ
K
A
Y
E
T
L
K
A
İ
L
Ç
E
Y
H
İ
Z
M
E
T
A
E
Y
A
N
G
I
N
K
A
Y
M
A
K
A
M
M
K
Ü
L
T
Ü
R
M
A
E
V
L
A
T
D
E
P
R
E
M
M
I
D
E
M
O
K
R
A
S
İ
Ş
U
Y
G
A
R                                                                                                                ATASÖZÜ
                                                                                 Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN   
                           
CEVAP ANAHTARI

A
Ç
A
D
O
K
U
Z
Y
O
R
G
A
N
Ö
R
T
M
Ü
Ş
L
E
R

Y
İ
N
E
U
Y
U
Y
A
M
A
M
I
Ş
                                                                                    ATASÖZÜ
                                                     Hazırlayan : Kadir ERİŞGİNYorum Gönder

 
Top