1

S-1Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız. (10X 2=20 PUAN)

(..............)Trafik işaret ve levhaları bizleri uyararak yasakları hatırlatır ve bilgilendirerek can ve mal güvenliğimizi korur.
(..............)Oto yollar ve çevre yollarda karşıdan karşıya geçiş yapabiliriz.
(..............) Yaya kaldırımında istediğimiz yerden yürüyebiliriz.
(..............) Toplu taşıma araçlarını kullanarak yakıt tasarrufu sağlamış oluruz.
(..............) Taşıtlar tam durmadan yani hareket halinde iken araçtan inmeye çalışmalıyız.
(..............) Araçların penceresinden kolumuzu ve başımızı dışarı çıkarırsak üzücü sonuçlarla karşılaşırız.
(..............) Yolculuk sırasında mutlaka yaşlılara ve hamilelere yer vermeliyiz.
(..............)Taşıtlardan inerken kaldırım tarafındaki kapıdan  inmeliyiz.
(..............)Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun sağ tarafından yürümeliyiz.
(..............)Duran araçların önünden ve arkasından karşıya geçmek tehlikelidir.

S-2 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (10X 2=20 PUAN)
Yuvarlak kırmızı renkli trafik işaret ve levhaları........................................levhalardır.
Güvenli geçişin olmadığı yerlerde ..............., ................, ..................karar ver, ...............
Karşıdan karşıya geçişlerde mutlaka ...................................geçiş yerlerini kullanmalıyız.
Trafik polisi tarafından yönetilen kavşaklarda  karşıya geçişlerde  ..............................................işaretlerine uyulması gerekir.
Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayalar için  ayrılmış yolun kenarındaki toprak  veya çakıl bölüme ................... denir.
Yaya kaldırımı olmayan yollarda  gidiş yönümüze göre .......................taraftan yürümeliyiz.
Yaya kaldırımı genişliği en az ................................................... genişlikte olmalıdır.
Yaya kaldırımı olmayan yollarda ise banket genişliği ............................. ile ..................metre arasında olmalıdır.
Toplu taşıma araçlarında yolculuk sırasında  ..............................ile konuşulmamalıdır.
Yaya kaldırımı olmayan yollarda ......................................halinde yürümeliyiz.

 Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği 
işaretleyiniz.5'ER PUAN

S-3 Toplu taşıma araçlarında yolculuk sırasında kimlere yer vermemize gerek yoktur?
a-yaşlılara       b-gençlere            c-hamilelere                  d-özürlülere

S-4  Yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken hangisine dikkat etmeliyiz?
a- Taşıtlara yakın taraftan yürümeliyiz.                        
b-Toplu halde el ele yürümeliyiz.
c- Taşıtlara uzak taraftan yürümeliyiz.                          
d-taşıtların arasından yürümeliyiz. 

S-5
Aşağıdakilerden hangisi bir hava yolu taşıtı değildir?
a-zeplin        b-helikopter               c- metro             d-uçak

S-6 Aşağıdakilerden hangisi  taşıt içinde uyulması gereken kurallardan biri değildir?
a- Taşıt içinde ayakta yolculuk yaparken bir yere tutunmadan ayakta durmamalıyız.
b-Taşıtın penceresinden elimizi,kolumuzu,başımız dışarı çıkarmamalıyız.
c- Taşıt içinde emniyet kemeri takmamalıyız.
d-Taşıt içinde sürücü ile konuşmamalıyız.

S-7 Aşağıdaki yollardan hangisinde karşıdan karşıya geçmek yasaktır?
a-caddelerde             b- sokaklarda          c- bulvarlarda           d-otoyollarda

S-8 Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun hangi tarafından yürümeliyiz?
a- sağ        b-sol            c- orta          d-istediğimiz yerinden

S-9 Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya güvenli geçiş yerlerinden değildir?
a-alt ve üst geçitler        b-yaya geçitleri          
c-trafik polisinin olduğu yerler    d-taşıtların araları

S-10 Kara yolu,cadde ve sokakların her iki yanında  veya bir yanında  yayaların yürümesi için ayrılmış yüksekçe yere ne denir?
a-banket             b-kaldırım            c- sokak      d-cadde

S-11 Aşağıdakilerden hangisi yayaların kaldırımda uyması gereken kurallardan değildir?
a-Kaldırımda koşulmamalı
b- Grup halinde yürüyüp diğer yayaların geçişine engel olunmamalı
c-Kaldırımda istediğimiz taraftan yürümeli
d-Kaldırımda bisiklet,kaykay,paten gibi araçlar kullanılmamalı.

S-12 Yaya yolu olmayan  kara yolunda,taşıt yolu kenarı ile yayaların,hayvanların ve zorunlu hallerde  de araçların faydalanabileceği,2m50cm ile 3m arası genişlikte olması gereken yerlere ne denir?
a-banket              b- sokak           c-kaldırım           d-cadde

S-13 Toplu taşıma araçlarına hangi kapıdan binmeliyiz?
a- sol ön            b-sağ ön             c-orta kapı            d-arka kapı

S-14
                I- Dur         II-  Geç           III-Bak ve Dinle           IV-Karar ver
         Yukarıda güvenli geçişin bulunmadığı yerlerde karşıya geçiş kuralları ile ilgili komutlar verilmiştir.
Hangi seçenekte sıralama doğru  verilmiştir?
a- II,III,IV,I             b- I,III,IV,II           c-I,II,III,IV        d- IV ,I ,III, II
Yorum Gönder

 
Top