0

4. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI  SINAVI

UÇURTMA
         “Baktım çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl bahar aylarında uçurtma görünce bir üzüntü duyar, ağlamaklı  olurum.  Ben hiç uçurtma uçurtmadım ki!  Çocukluğumda  pek çok isterdim. O renk renk yapılmış uçurtmaların havalanmasına içimi çekerek bakardım. Annem beni bırakmazdı uçurtma uçurmaya. Üşütüp hasta olurmuşum her zaman.
   (İlk 5 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız) (4X5 p)

1 ) Uçurtma hangi mevsimde uçuruluyormuş?
…………………………………………………………………………………………….
2 ) Çocuk niçin üzüntü duyar ağlamaklı olurmuş?
……………………………………………………………………………………………
 3 )Çocuk neye içini çekerek bakarmış?
……………………………………………………………………………………………..
 4 ) Annesi çocuğu niçin uçurtma için bırakmazmış?
……………………………………………………………………………………………
5 )Paragrafın konusu nedir?
…………………………………………………………………………………………….
*Çoktan seçmeli soruların her biri 2,5 puandır.

6.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim kullanılmıştır?
A) Soğuktan ayaklarım buz kesti.
B) Hava durumunu izledin mi?
C) Hava çok soğuk olacakmış.
D) Üzerine kalın bir hırka giy.

7.)“Bu” kelimesi hangi seçenekte sıfat  olarak kullanılmıştır?
A) Bunu bana annem öğretmişti.
 B) Bu ve arkadaşları bahçede top oynuyorlardı.
C) Bu okulu hiç sevmedim. 
D) Beğendiğim ayakkabı bu değil.

8) Yaz tatilini köyde geçirmeyi düşünüyoruz.”
Cümlesinde kim sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Ben                               B) sen                   C) siz                     D) biz

9.Minik yavrum, zamanla büyüyüp kocaman adam olacaksın.” diyen anne, çocuğunun hangi özelliğini
belirtmektedir?
A) küçüklüğünü               B)   sevimliliğini            
C)  yaramazlığını               D)   uslu oluşunu

10) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Ali hasta olduğu için okula gelmedi. 
B) Bugün hava çok sıcak olacakmış.
C) Kedicik çok acıkınca süt verdim.                             
D) Kapı rüzgârla kapanınca dışarıda kaldık.

11) Hey (  ) Ne yapıyorsun (  ) Sizde izin istemek yok mu (  ) Git, sonra görüşelim(  )
   Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?
A) (!) (?) (?) (.)                                                 B)  (!) (.) (?) (?)                 C) (!) (?) (?) (?)                                           D) (.) (?) (?) (?)

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A)  Sınıfta bir tane tahta var.                                          
B)  Duvarların rengini çok beğendim.
C) Manavdan beş kilo domates aldım.                 
D) Ankara Türkiye’nin başkentidir.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Üç aşağı beş yukarı aynı fiyata geliyor.         
B )  Yan yana oturuyorlar.
C )  Sakin ve sessiz dinlediler.                              
D )  Arka arkaya koştular.

14) Aşağıdaki sözcük ikililerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) sağlam - çürük                             B )     atmak - tutmak
C )  gitmek - gitmemek                   D )    aşağı – yukarı

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerine kullanılan sözcük yoktur?
A)  Ben her zaman senin yanındayım.                  
B )     Ata Berk de sizinle gelecek mi?
C )  Bu gece çok kar yağdı.                                  
D )  Onu bana verir misin?
     
16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade yoktur?
A)  Bugün üç saat ders çalıştım.                     
B )     Gece sevinçten gözüme uyku girmedi.
C )  Korkudan yüzü bembeyaz kesildi.          
D )  Öyle bir çığlık attı ki, duvardaki ayna çatladı.

17) ”Babam bana bilgisayar alacak.”cümlesinde eylemin gerçekleşme zamanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) şimdi                                               B )       geçmişte     
C )  her an                            D )     gelecekte   

18) “Ödevimi erken bitirmeliyim.
       Çünkü,……………… “cümlesini tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)  Akşam misafirler gelecek.                          
B )   Daha sonra tiyatroya gideceğiz.
C )  Zamanım çok.                                            
D )  Sonra da arkadaşlarımla oyun oynayacağım.

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisi duygusal bir ifade değildir?
A) Gök gürleyince korkuyla irkildim.                
B  )      Her akşam yatarken dişlerimi fırçalarım.
C )  Heyecandan elim ayağıma dolaştı.              
D )  Zavallı kedicik öylesine üşümüş ki.

20) Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir?
A) dil        B )   can                C )  yaz           D )  dal

21) Aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlıdır?
A)  derece            B )      tabak       C ) pırasa     D )    su

22) “Mutlaka çevre kirliliğine çözüm bulmalıyız.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisinin getirilmesi uygun olur?
A)    belki de                        B )     sadece                            
C )  genellikle                  D )  kesinlikle
          
23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A)  Çay çok şekerli olmuş.                                             
B )       Bu kalem diğerinden daha büyük.
C )  Yarın hava bugünden daha soğuk olacakmış.        
D )  Sen mi daha uzunsun, ben mi?

24) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra bulunur?
A)  masa        B )   mala          C )  makas        D )   maya

25) "Televizyonun düğmesine dokundu." cümle­sindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Annemin sözleri bana çok dokundu.
B) Dedem bazı  yemekleri  dokunur   diye yemiyor.
C) Pamuğa dokunarak yumuşak olduğunu anladım.
D) Çok üzgünüm, bana dokunmayın.

26) Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir?
A)  pişmanlık                                     B)  kızgınlık
C) kıskançlık                       D)  sevinç

27) “Beğendiğim ayakkabıyı almak istiyorum; fakat ..............................................” Yandaki cümle,
hangisi ile devam etmelidir?

A)   ayakkabıyı aldım.   B)  babam karşı çıkıyor. 
C)   beğenemedim.        D)   almak istiyorum.

28) Hangi cümle geçmiş zamanı bildirmektedir?
A) Yine kar yağıyor.                        B) Yarın kar yağacak.
C) Her kış kar yağar.                       D) Dün gece kar yağdı.


 29)   “Teyzem, kedisi Minnoş’u yanında getirdi.”  cümlede özel ad olan sözcük hangisidir?
A)  Minnoş        B) Teyzem       C)  Kedi         D) Yanında


30)     “Yarışmada Murat ikinci, Merve üçüncü, Sinan ise birinci oldu. Ayça, Sinan’ ı tebrik etti. O da Ayça’ya teşekkür etti.” Bu ifadede “o” kelimesi hangi adın yerine kullanılmıştır?
A) Ayça                                B) Murat      C) Merve    D) Sinan

31) Aşağıdaki deyimlerden hangisi ”birisinden bir şeyler öğrenmeye çalışmak” anlamında kullanılır?
A)    ağzını aramak                                 B  )       ağız açtırmamak
C )   ağzından bal akmak                    D )     Kulağı delik olmak

32) "Dün pazardan peynir aldım." cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Nereden?     B) Niçin?     C) Kim?        D) Ne zaman?

33) Hep dikkatimi çekmiştir. Çalışan insanlar neşeli, sağlıklı oluyorlar. Küçük üzüntülere değil, büyük hayallere doğru yol alırlar. Çalışmayı sevmeyen ya da az çalışanların yüzlerinde ise mutsuzluğu hep görürsünüz. Göz bebeklerinde sevinç pırıltısından eser yoktur.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi çalışmayan insanların bir özelliği değildir?
A) Yüzlerinde mutsuzluk vardır.
B) Gözlerinde sevinç pırıltısını göremezsiniz.
C) Hiç mutlu değillerdir.
D) Büyük hayallere ulaşmaya çalışırlar.

34) “Ağaçtan aşağıya önce Ali, sonra Mehmet indi.” cümlesinde bulunan kelimelerden hangisi gereksiz yere yazılmıştır?

A) sonra               B) önce             C)  aşağıya       D) Ağaçtan

35) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok iyi dinlemek” anlamı taşır?
A) Kulağı çınlamak.
B) Kulak kabartmak.
C) Kulağına koymak.
D) Can kulağıyla dinlemek.

36) Yandaki öğrencinin gösterdiği sözcük hangi cümledeki “kırılmak sözcüğünün yerine kullanılmalıdır?

A) Sanatçının bu sözleri beni çok kırdı.
B)  Kuş gribi tavuklarımızın yarısını kırdı.
C)  Fiyatını biraz daha kırmalısınız.
D) Bisikleti birden sağa kırdı.

37) Aşağıdaki cümlelerde geçen “de” lerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A)  Doğanın ısınması, bizide tehdit ediyor.
B)  Çocuğun beslenmesinde peynir de olmalı.
C)  Tatilde yüzme öğrendiler.
D)  Öğrenciler içeride gürültü yapıyor.Yorum Gönder

 
Top