0

Merhaba arkadaşlar, aşağıda sizin için derleyerek paylaştığımız 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi ikinci dönem birinci yazılı sınavı eminim sınavdan iyi not almanız için sizlere çok yardımcı olacaktır.
İster indirerek çalışın, ister indirmeden çalışın... Sosyal Bilgiler  dersi şakaya gelmez ona göre...

Sizin için hazırlanmış olan bu konudan sonra diğer sınav örneklerini de incelemeyi unutmayın... Sınavımız etkinlik ağırlıklı sorulardan oluşuyor... Sınavı çözüp cevaplarını yorum olarak yazabilirsiniz. Bakalım kim daha iyi çözecek:) İyi çalışmalar...


A-Yanda verilen cümlelerin başına doğru olanını    (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız(10 Puan )

1.      (   ) Fransız ihtilali 1789 yılında ilan edildi.          
2.     (   ) Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı savaş Talas savaşıdır.
3.   (   ) En fazla ihracat yaptığımız ülke ABD’dir
4.       (   ) İtalya sınır komşumuzdur.
5.     (   )En çok oyu alan,hükümeti kuran partiye muhalefet partisi denir
6.     (   )Ziraat Bankası ülkemizde tarımı destekler
7.     (   ) Ülkemizin ilk siyasi partisi Demokrat Parti’dir
8.     (   ) Erzurum-Kars Bölümünde büyükbaş hayvancılığın yapılma sebebi uzun boylu otlar
9.     (   ) iklim dünya üzerinde nüfusun ve ekonomik fa­aliyetlerin dağılışının etkileyen beşeri faktörlerdendir.
                            10.   (    )Nükleer santraller büyük çevre felaketlerine neden olurlar

  B)Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. (10 Puan)

1.  İranla olan sınır kapımız………………………………..tır  
2.  Tek kişinin devleti isteği gibi yönettiği rejime…………………………………denir
3.      Dünyada en çok ülkemizde çıkarılan …………………………..geleceğin yeraltı kaynağıdır
4.      D-Aşağıdaki testleri çözünüz.(10x5 puan)

1-      Aşağıdakilerden hangisi Nüfusun az olduğu yerlerin özelliklerinden değildir
A) İş imkanlarının az olduğu yerler
B) Engebeli alanlar
C) Kıyı ovalar
D) Ulaşımın yetersiz olduğu alanlar

2-Vergi gelirleriyle aşağıdaki harcamalardan hangisi yapılmaz
A) Güvenlik hizmetleri  B) Eğitim hizmetleri      C) Ulaşım hizmetleri    D) Kişisel harcamalar

  3-Aşagıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünü değildir?
A) Tütün        B) İncir     C)Zencefil    D) Haşhaş

4-Aşağıdakilerden hangisi ormanlarını giderek yok olmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Aşırı otlatma      B) Kaçak kesimler        C) Yangınlar  D) Hava kirliliğinin  önlenmesi  

5İklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A)Tarım faaliyetlerini     B)Yağış miktarını      C)Turizm        D)Yeraltı kaynaklarını                                                
6-  Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde pek çok olumlu etken vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden biri değildir?
A-Türklerin tek tanrı inancı 
B-Abbasilerin olumlu politikası
C-Türklerin inançlarıyla İslamiyet arasındaki benzerlik
D-Emeviler’in   mevali (Arap milliyetçiliği) politikası

7-Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel bir ilkesi değildir
A)Mill egemenlik
B)Saltanat
C)Siyasi partiler
D)Seçimler

8-Ülkemiz denizlerinde denizcilik faaliyetlerinin çoktan aza doğru sıralanışı hangisidir
A) Marmara-Karadeniz-Ege-Akdeniz
B) Karadeniz-Marmara-ege-Akdeniz
C) Ege-Marmara-Akdeniz-Karadeniz
D) Karadeniz-Ege-Marmara-Akdeniz

9-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımı etkileyen bir unsur değildir?
A) Makineleşme
B) Sulama
C) Pazarlama
D)Tüketim

D) Meslek seçiminde rol oynayan faktörleri maddeler halinde yazınız.(10p)


     Kavimler Göçü nedir ? Hangi yılda olmuştur?(10 puan)Yorum Gönder

 
Top