0

7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik Sınav

  1. Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını yazınız. (10 puan ) 
İŞ:

MEKANİK ENERJİ:

ATOM:

SAF MADDE:

ELEMENT: 

  1. Heterojen ve Homojen karışımlara 4’er örnek veriniz. (16 puan ) 
Heterojen karışımlar:                          Homojen karışımlar:
1-                                                        1-
2-                                                        2-
3-                                                        3-
4-                                                        4-

  1. Aşağıda isimleri verilen elementlerin sembollerini yazınız. (10 puan ) 
1-Lityum:            2-Fosfor:          3-Potasyum:          4-Sodyum:            5-Oksijen:

  1. He 9 elektronu katmanlarına ayırın ve kararlı hale gelmesi için hangi kurala uyması gerektiğini yazınız. (14 puan )  

  1. Aşağıdaki terimleri tanımlayınız. (10 puan)

Seyreltik Çözelti:Derişik Çözelti:6-      Geri Dönüşüm nedir ?  (5 puan)7-      Geri Dönüştürülebilen atıklara 5 örnek veriniz. (5 puan)
1-                           2-                        3-                          4-                            5-


8-      Çukur aynada görüntü nasıl oluşur yazınız. (5 puan)
9-      Tümsek aynalara 3 tane örnek veriniz. (6 puan )
10-  Küresel aynalar ….. ye ayrılır. Bunlar ………….. aynalar ve ……………. Aynalardır.
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz. ( 9 puan )


11-  Aşağıdaki kelimenin aynadaki görüntüsünü yazınız. ( 10 puan )


           BEBEKYorum Gönder

 
Top