0

Avasım şehirlerinin kurulmasının amacı nedir?, Avasım şehirlerinin kurulmasının sebebi, nedeni nedir?
Avasım şehirler nedir?

Abbasiler döneminde Türklerin yerleştirildiği sınır (hudut) şehirlerine “Avasım Şehirleri” denir. 

Bizans saldırılarına karşı tampon bölge oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Türklerin savaşçı kabiliyetinden bu şekilde faydalanma yoluna gidilmiştir. Ancak sonraki zamanlarda güç kazanan Türk şehirleri bağımsızlığına kavuşmuş ve farklı bir güç odağı teşkil ederek Arap devletlerine son vermiş ve hakimiyet kurmuşlardır.Yorum Gönder

 
Top