0


Omurgalı olmasına veya memeli olmasına göre sınıflandırmalıyız.

Köpek balığı omurgalı balık grubundadır.
Balina  omurgalı yüzen memeliler grubundadır.
Ahtapot ise suda yaşayan omurgasız hayvanlar grubundadır.


CANLILARDA SINIFLANDIRMA

Doğadaki canlıların yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre benzerliklerine göre yapılan gruplandırmaya sınıflandırma denir. Biyolojinin alt bilim dalı olan sistematik bunu inceler. 2 ye ayrılır

1.Yapay sınıflandırma: Doğadaki canlıların dış görünüşüne veya yaşadıkları yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya denir.Bilimsel bir sınıflandırma değildir.Yapay sınıflandırmada anolog organa bakılır.

2.Doğal sınıflandırma: Canlıların akrabalık derecesi protein benzerlikleri, yaşayışları, beslenmelerine göre yapılan sınıflandırmaya denir.Doğal sınıflandırma yapılırken canlılar arasındaki homolog organ yapısına bakılır.2 canlı arasında ne kadar homolog organ varsa bu iki canlının birbirleriyle o kadar akraba olduklarını anlatır.Bilimsel bir sınıflandırmadır.

Homolog organ:Kökenleri aynı görevleri farklı olan organlara denir. Örnek:insanın kolu ile balinanın yüzgeci.

Anolog organ:Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlar denir.Örnek:Sineğin kanadı ile kuşun kanadı

Tür:Ortak bir atadan gelen yapı ve görevleri benzer özelliklere sahip kendi aralarında verimli nesiller meydana getiren bireyler topluluğuna denir.

İkili Adlandırma:Biyoloji biliminde canlılar adlandırılırken hem cins hem de tür ismi yazılır böyle adlandırmalara denir

Alem Şube Sınıf Takım Aile Cins Tür
Birey sayısı alemden türe giderken azalır ortak özellik artar.

Birey sayısı türden aleme giderken artar ortak özellik azalırYorum Gönder

 
Top