0

Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak ya da enerji elde etmek için kullandığımız yakıtlar nelerdir?

Yandığında çevresine ısı enerjisi veren maddelere yakıt denir.
Bu yakıtlar Güneş’ten aldıkları enerjiyi depolayarak korurlar. Biz de bu yakıtları yakarak ısı ve ışık enerjisine çeviririz. Buradan da anlaşılacağı üzere tüm enerjilerin olduğu gibi yakıtların da enerjisinin kaynağı Güneş’tir.
İnsanoğlu ateşi keşfettiğinden bu yana ateşin verdiği ısıyı hayatının birçok alanında kullanmaktadır.
İnsanoğlu tarih boyunca en iyi enerji kaynaklarını araştırmış, yeni yakıtlar keşfetmiş ve bu yakıtları kullanarak enerji elde etmiştir. Bu enerjiyi de yemek pişirmek, ısınmak, aydınlanmak ve çeşitli araçları çalıştırmak gibi farklı amaçlarla kullanmışlardır.
Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak ya da enerji elde etmek için kullandığımız yakıtlar şunlar olablir;
Odun, kömür, linyit, benzin, doğalgaz, gazyağı, biyodizel, likit petrol gazı (LPG), havagazı, motorin, petrol, biyogaz, taşkömürüYorum Gönder

 
Top