0

Kavimler Göçü’nün Avrupa siyasi tarihi açısından sonuçları nelerdir? Araştırınız.

Kavimler Göçü Türk Boylarını Asya içlerinden Avrupa istikametinde başlattıkları büyük göç hareketinin adıdır. Yaşam için daha elverişli topraklar bulmak için Atilla Han tarafından başlatılan hareket bir çok kavmin etkilendiği büyük bir yer değişimine yol açmıştır. Avrupa'nın Kuzeyinde yaşayan Barbar kavimler Avrupa içlerinde bulunan devletlere baskı yapmış ve bu devletlerin yıkılması ve parçalanması şeklinde neticelenen bir siyasi ortam oluşturmuşlardır.

Kavimler göçü neticesinde Avrupa haritası değişmiş, Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış, ardından Batı Roma imparatorluğu yıkılmıştır.
Avrupa, uzun süre Cermen kavimlerinin işgaline uğradı ve karışıklıklar sürüp gitmiştir. Cermen kavimlerinin çoğu birbiriyle kaynaşmış, bugünkü Avrupa milletlerinin teşekkülü bu dönemde olmuştur. Böylece İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır. Avrupa milletlerinin oluşmasına siyasi, sosyal ve kültürel yapısına etki eden Kavimler Göçü’nün başladığı 375 yılı, İlk Çağ’ın sonu ve Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.Yorum Gönder

 
Top