0

Malazgirt savaşından sonra kurulan beylikler ve ortak özellikleri nelerdir ?

Malazgirt Savaşı Anadolunun kapılarını Türk milletine açan en önemli savaştır. Bu savaştan sonra Türkler hızla bir şekilde Anadoluya akın etmiş ve iskan politikası hızlanmıştır. Bu sırada bir çok küçük beylik-devletçik oluşmuş, bu toprakları Türkleştirme politikasını icra etmişlerdir.

Bu beylikler şunlardır;

Saltuklular
– Doğu Anadoluda kuruldu.
– Kurucusu Satuk Beydir.
– Erzurum, İspir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler.
– Haçlılara karşı mücadele ettiler.
– Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.

Mengücekler
– Erzincan, Kemah ve Divriği civarında kuruldu.
– Kurucusu Mengücek Gazi- dir.
– Rum ve Gürcülere karşı mücadele etti.
– Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.

Danişmentliler
– Yozgat, Tokat, Niksar ve Sivas civarında kuruldu.
– Kurucusu Danişment Gazidir.
– Haçlılarla mücadele etti.
– Anadolu- nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi bu beylik tarafından yapıldı.
– Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.

Artuklular
– Artuk beyin oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu’da kuruldu.
– Daha sonra üç kısma ayrıldı. Hasankeyf, Mardin ve Harput (Elazığ) Artukluları.
– Hasankeyf Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Eyyubiler tarafından yıkıldı. (1231)
– Mardin Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Karakoyunlular tarafından yıkıldı.(1409)
– Harput Artukluları ise Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.(1234)

Malazgirt savaşından sonra kurulan ilk Türk Beyliklerinin ortak özellikleri ise şunlardır;

  • Bizans ve Haçlılara karşı başarıyla mücadele etmişlerdir.
  • Anadolunun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağlamışlardır
  • Türk-İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır.
  • Bulundukları şehirlere bayındırlık hizmetleri yaptılar. (Medrese, han, hamam, kervansaray, darüşşifa, çeşme)
  • Bu beylikler Anadolu’yu iskan edip, birçok şehirler kurmuş, şehir ve kasabalara Türkçe isimler vermişlerdir.
  • Bu beylikler isimlerini kurucularından almışlardır.Yorum Gönder

 
Top