0

Peçeneklerin Türk tarihi açısından önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız.

Peçenekler Kavimler Göçü esnasında Avrupa'ya yerleşmiş, orada hüküm sürmüş Türk devletlerinden biridir. Zamanla gücünü kaybeden bu devlet yıkılmış, ancak Peçenek askerleri Bizans Devleti içerisinde savaşçı kimlikleri sebebiyle paralı asker olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Malazgirt Savaşı sırasında bu askerler Türk ordusu saflarına katılmış ve savaşın seyrini değiştirmişlerdir. Eğer Türk ordusuna katılmasalardı savaş kaybedilebilir ve Anadolu bir Türk yurdu haline gelmeyebilirdi.Yorum Gönder

 
Top