0

“Tarih Sümer’de başlar.” Sözü ile yazının ilk kez Sümerliler tarafından kullanılması arasında bir ilişki olabilir mi? Neden?

Tarih, bir bilimdir. Bilimde en önemli şey bilgidir. Bir bilginin bilgi olarak genel kabul görebilmesinin en temel yolu ise delil ve ispattır. Tarihi verilerin delillendirilmesinin temel yolu ise yazı ile kayıt altına alınmasıdır.

Sümerler tarafından yazının kullanılması gerçek tarih kayıtlarının oluşmasını sağlamıştır. Yazı öncesi tarih nazariyelerden ibaretken, yazı sonrası tarih gerçek delillere, yani bilgiye dayanır.Yorum Gönder

 
Top