0

A –  Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız. ( 18 puan)
*  kümes         *  aile bütçesi        *  erime                                   
*  hayvanlar      *  donma      *  geniş aile
*  iletişim     *  bitkiler    *  çekirdek aile
1 – Tavuk, horoz, hindi ,kaz gibi hayvanlar   .    .    .    .    .    .    yaşar.

2 –  Ailemizin gelirlerinin ve harcamalarının gösterilmesine     .    .    .    .    .        .    .    .    .    .    .    denir.

3 –   .    .    .    .    .    .    .    .    kendi besinlerini kendi yapan canlılardır.

4 – Anne, baba, çocuklar, dede ve ninenin hep beraber yaşadığı aileye                          .    .    .    .    .      .    .    .    .    .   denir.

5 –  Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine   .    .    .    .    .    .      denir.

6 –  İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmasına   .    .    .    .    .    .         denir.  

B – Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D” ,yanlış olanların başına  “Y”  yazınız. ( 18 puan )

(     ) 1 – Ailede alınan ortak kararlara çocuklar uymayabilir.

(     ) 2 – Can ve mal kaybına sebep olan yer sarsıntılarına deprem denir.

(     ) 3 – Prizlere ıslak elle dokunabiliriz.

(     ) 4 – Öfkelendiğim zaman içimden ona kadar sayarım.

(     ) 5 – Su ,elektrik ve doğal gaz gibi kaynaklar sınırsızdır. İstediğimiz gibi kullanabiliriz.

(     ) 6 –  Balıklar karada ,kuşlar havada yaşar.

  
C – “ Maddeler doğada üç halde bulunur.
       Maddelerin doğadaki hallerinin değişimi ile kavramları eşleştiriniz.                         ( 12 puan )
[     ] 1 –  İpe asılan çamaşırların kuruması
[     ] 2 –  Buzluğa konan suyun katı hale gelmesi
[     ] 3 – Ocağın üzerindeki çaydanlıktan fokur fokur sesler çıkması.
[     ] 4 –  Güneş çıktığında karın sıvı hale gelmesi.
A – Kaynama     B –  Donma      C – Erime   D –Buharlaşma

D – “Aile bütçesi gelir ve giderlerden oluşur.” Ailemizin gelir ve giderlerini maddeler halinde yazınız. ( 12 puan )
Gelirleri :
*    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      .     .    

*    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      .     .    

Giderleri :
*    .     .     .     .     .     *    .     .     .     .     .     

*    .     .     .     .     .     *    .     .     .     .     .     


E – “ Yakın çevremizle ilişki kurmak için duyu organlarımızı kullanırız.
       Aşağıdaki anlatımlarla duyu organlarını eşleştiriniz. ( 10 puan )
[     ] 1 –  Yeşil eriği tuzlayarak yerim.
[     ] 2 –  Yumuşak battaniyeye sarılarak yatarım.
[     ] 3 –  Sabahleyin ördekli saatin ziliyle uyanırım.
[     ] 4 –  Parktaki lalelerin renklerini saymakla bitiremem.
[     ] 5 –  Öğretmenimin kullandığı parfümden ben de alacağım.

A – Göz       B –  Kulak     C – Burun                     D – Dil               E – Deri            

F – Evde uymak zorunda olduğumuz güvenlik kurallarından dört tanesini yazınız.  ( 10 puan )
*    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      .     .    

*    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      .     .    

*    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      .     .    

*    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      .     .

1 –  Aşağıdakilerden hangisi annemizin kardeşlerinden biri değildir ?
A)  Hala            B)  Teyze            C)  Dayı


2 –  Atatürk nerede doğdu nerede öldü ?
A)  Selanik – Ankara     B)  Selanik – İstanbul         C)  Selanik –  Samsun


3 –  Planlı yaşamak ne demektir ?                       
A)  Zamanı iyi değerlendirmek.      
B)  Her zaman ders çalışmak.                                
C)  Zamanı çalışarak geçirmek.


4 –  Acil bir durumda itfaiyeyi çağırmak için hangi numarayı aramalıyız
A)  110                    B)  112              C)  155 Yorum Gönder

 
Top