0

1. Sınıf Türkçe Dört Sesli Sözcükler - 1. Sınıf Türkçe Dört Sesli Tek Heceli Sözcükler

1. Sınıf Türkçe Dört Sesli Sözcükler
Elim elit  elek elem   eter  etek  etik   enim enin  erer erir erim emir emer  eker eser esir eder alan alın  alim atam atar atak atik ateş  anar anam anır arar arım aman akan akın  akay ayaz ayak ayık asar  asır adar adım adam adın ilim  ilet  itin  iter inim iner ikiz olan otum onur orak okan okul oyun odan odam odun ular unum ural uyur usul usan udun ölem öter önem öner öder ödem  ebem obam üret üyen üste ürke aküm eşim eşin eşer eşen eşek  aşar aşan aşık aşım işit  ezel azar azan azıt izel uzar özüm özel özer açık açan uçan uçar uçak  içim içer içen  üçüz

1. Sınıf Türkçe Dört Sesli Tek Heceli Sözcükler
harf  kırk park renk halk kurs ders tost sert kurt kart dört mert şort dert köşk borç fren tren kalp çarp gram krem test sürt pişt mart kent yurt harp cenk plaj şarj zarf genç çark dans yırt hırs cins rest pist fert sırt tart plan kalk tank dinç burç kamp kork halt dost boks büst cilt çift form grip grup fark fraz felç jant jest kriz türkkürt linç marş misk mont priz şans tarz tayt terk turp vinç ters ring berk post harç darp kreşYorum Gönder

 
Top