0

1. Sınıf Türkçe Üç Sesli Sözcükler - 1. Sınıf Türkçe Etkinlik ve Çalışma Kağıtları

tek tel ten ter  tat tak tor ton tok nal nam kek kal kar kay kil kin kit kim kir kol kon kok koy kul kur kum kıl kıt kır kıy yel yen yet yer yem yal yat yan yakyay yol yor yon sel sen ser sek ses sal sat sar sak say sil sol sun sur sus sık dar dal der dem dil din dol don doy dul dut dur duy
bal  bat  ban   bak  bas bay  bel  ben bet bil  bit  bin  bol  bot    boy     bul   bur    böl  dök  sök  yön    kör     köy  sön    dön  ben bel bet bey bal bat ban bam bak bay bas bil bit bin bir bol bot bor boy bul but bur böl bön süt küt küs süs  tül  tür yün kül yük dün tüm şen şer şey şal şan şam şol şok şık şut leş taş tuş kaş yaş kuş kış koş baş beş boş duş deş döş dış düş diş zam zan zar zam baz biz boz büz buz boz kez kaz kız koz kuz tez naz yaz saz söz siz diz doz düz bez süz zil çek çel çak çal çat çam çay çiy çim çil çit çok çık çıt çul çöl çök çön taç maç kaç koç suç saç çöm  gel gem gez gam gaz giz git giy gön göz göm göl gök gül gün güm gür güt can cem cin caz coş tıp     
pır tip şıp zıp çep pes cep cip pil pet piş pis kip lop top rep kep dip pin put sop cop poz çap kap kop sap çöp pek şap pat pop pul pak por pas küp pay yapher  hem hep hal har han ham hak hay had has hap hah hiç hız hoş hor hun
ver  van var  vay  vah  vır  vur  fen fer  fes  fır  fıs  Yorum Gönder

 
Top