0

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016  yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)
Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmiştir. Cevap Anahtarından doğru ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bir nevi 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))

Lise 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları cevap anahtarlı olarak burada arkadaşlar...

Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)

Sizler için 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.

Şimdiden bol şans sizlere...


2015 /2016 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ AH. BİL. DERSİ 10.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZIL SINAVI
A-Aşağıdaki sorulardan boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun. (Her soru 1puan)
1- Sözlükte adaletin hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç anlamına gelen şeye………………denir.
2- Başkasını intihara teşvik eden yada intiharına yardım eden kişi ………ile…….yıla kadar hapis cezası alır.
3-  Allah kendisine ait haklardan ………………………….hariç diğer günahları bağışlayabilir.
4-………………haksız kazançtır.
5-…………….bütün kötülüklerin anasıdır.

B-Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz?( Her soru 5 puan)
SORU 1-İnsanın herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünmesi veya davranması, her türlü dış etkiden bağımsız olacak şekilde kendi iradesine dayanarak karar vermesine nedir?
a) Sorumluluk  b) Ödev            c) Özgürlük      d) Görev           e) Hak

SORU 2- Aşağıdakilerden  hangisi temel hak ve özgürlüklerden biri değildir?
a)İbadet hakkı      b) Eğitim hakkı          c) Özel yaşamın gizliliği             
d)İntihar Hakkı             e) Seyahat Hakkı

SORU 3- Korunması ve saygı gösterilmesi gereken en temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
a)İnanç Özgürlüğü         b) Ekonomik haklar       c)Yaşama ve Sağlık hakkı    
d) Eğitim Hakkı       e) Haberleşme Hakkı

SORU4- Devlet sağlık hakkını koruma altına almak için aşağıdakilerden hangilerini yapamaz?
a)Hastane açmak            
b) Rızasına bakmak sızın insanlar üzerinde tıbbı deney yapmak     
c) Sağlığa zararlı şeyler için tedbir almak   d) Diş Hekimi yetiştirmek                      
e) Doktor Yetiştirmek

SORU 5-“..Allah’a karşı ancak, kulları içinden alim olanlar derin bir saygı duyarlar” bu ayet hangi hakla ilgilidir?
a) Eğitim          b) Yaşam          c) Ekonomik     
d) Seyahat         e) Özel Yaşamın gizliliği

SORU 6-“….Allah’ın gökyüzünden indirip kendiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarı ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır”. Bu ayeti kerime hangi hak ve özgürlüğü anlatmaktadır.
a)Düşünce ve ifade özgürlüğü                 
b) Yaşama hak ve özgürlüğü       
c) Eğitim hak ve özgürlüğü
d) İnanç ve İbadet özgürlüğü                  
e) Ekonomik özgürlükler

SORU 7-Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin kullanımı engelleyen davranışlardan değildir?
a)Sigara içmek              b) Hakkını kullanmak      
c)Uyuşturucu kullanmak          d) Kumar oynamak        
e) Alkol almak

SORU 8- Aşağıdakilerden hangisi hukukun üstünlüğü ilkesine uymaz?
a)Mahkemeye başvurmak           b) Haklara saygı göstermek        
c) Kan davası gütmek     d) Avukat tutma    
e) Verilen zararı karşılamak

SORU 9- Aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın özelliklerinden biri değildir?
a)Hoş görülü ve saygılı olmayı engeller              
b)İlerlemeye yeniliklere engel olur          c) Hataları görmeyi engeller    
d)    İnsanı vatanına bağlar        e) Bilgiden, araştırmadan uzaklaştırır  

SORU 10- “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletin devamına imkan yoktur”  Atatürk bu sözüyle ne anlatmak istemiştir?
a) ) Dinin ilkelerin doğru öğrenilmediği 
b) Dinin doğru anlaşılması gerektiği         
c) İslam’ın son din olduğu                  
d) İbadetlerin ihmal edilmemesi gerektiği                
) Dinin toplumsal hayat için çok önemli olduğunu         

C- Aşağıdaki cümlelerden doğru olana( D) yanlış olana da (Y) yazınız.     (Her soru 2 puan)
1……. Peygamber efendimizi hayvanlara işkence edenleri lanetlemiştir.
2……..Bazı haklar doğuştan gelir bazı haklar sonradan kazanılır.
3 …….Özgürlüğün hem düşünce hem de eylem boyutu vardır.
4…….İnsanın her şeyi düşünme özgürlüğü yoktur.
5…….Yaşam hakkı sadece insanları değil  hayvan , bitki tüm canlıları kapsayan  kutsal bir haktır.
6….…Dinimiz kürtajı yaşam hakkının ihlali kabul ettiği için yasaklamıştır.
7……..Atatürk’e göre din akla, mantığa ve gerçeklere uygundur.
8……..İslam farklı inanç sahiplerinin inanç haklarına da saygı gösterir. 
9. …… Düşünce ve ifade özgürlüğü olan toplumlarda ilerleme ve gelişme vardır.
10.…....Anayasamıza göre kimse okula gitmek zorunda değildir.

D-1 Müslüman; insanların elinden, dilinden, belinden güvende oldukları kişidir” Hadis-i Şerifini açıklayınız 15p
2- Yozlaşmanın zararlarını yazınız? 15p10.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZIL SINAVI CEVAP ANAHTARI 
A-1- Hak
2- 2-5
 3- Şirk
4--Kumar
5-İçki
B-1- c) Özgürlük          
2- d)İntihar Hakkı
3- c)Yaşama ve Sağlık hakkı    
4- b) Rızasına bakmak sızın insanlar üzerinde tıbbı deney yapmak
5- a) Eğitim
6- a)Düşünce ve ifade özgürlüğü
7- b) Hakkını kullanmak
8- c) Kan davası gütmek
9- d)İnsanı vatanına bağlar       
10- e) Dinin toplumsal hayat için çok önemli olduğunu
C- 1-D
2-D
3-D
4-Y
5-D
6-D
7-D
8-D
9-D
10-Y
D-1. D-1 Müslüman; insanların elinden, dilinden, belinden güvende oldukları kişidir”
Burada müslümanın nasıl olması gerektiğini anlatmak istemiştir Peygamber Efendimiz. Müslüman olan Allah’a inanan ve teslim olan insan, artık elini, dilini ve namusunu düzeltmiş insandır. Eliyle hırsızlık yapmaz, dövmez, kimseye zarar vermez. Diliyle insanlara hoş konuşur, kimseyi kırmaz, dedi kodu etmez, yalan söylemez. Belinden hiçbir insan namussuzca, iffetsizce bir şey duyma,,zina etmez.
2- Yozlaşmanın zararlarını yazınız?
a)Hoş görülü ve saygılı olmayı engeller  
b)İlerlemeye yeniliklere engel olur         
c) Hataları görmeyi engeller 
 d) Bilgiden, araştırmadan uzaklaştırır
e) Cahillik ve bağnazlık hakim olur.
f) Toplumda barış ve huzur bozulur.Yorum Gönder

 
Top