0

2. Sınıf Matematik Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 2. Sınıf Matematik Onluğa Yuvarlama Soruları
ONLUĞA YUVARLAMA İLE İLGİLİ TEST
TEKRAR
1) 4 onluk ve 3 birlikten oluşan sayı hangi onluğa yuvarlanır?
A) 30    B) 40   C) 50

2) 5 birlik ve 6 onluktan oluşan sayı hangi onluğa yuvarlanır?
A) 50   B) 60  C) 70

3) Onlar basamağında 8 ve birler basamağında 2 olan sayı hangi onluğa yuvarlanır?
A) 80    B) 70    C) 90

4) Aşağıdakilerden hangisi 90’a yuvarlanamaz?
A) 88   B) 95    C) 92

5) Aşağıdakilerden hangisi 30’a yuvarlanamaz?
A) 26    B) 33   C) 36

6) Ela’nın yaşı 4 düzine kadardır.Ela’nın yaşı hangi onluğa yakındır?
A) 50   B) 40   C) 30

7) Ablam Zeynep, 15 yaşındadır.Buna göre ablamın yaşı hangi onluğa yakındır?
A) 10    B) 20   C)30

8)     a)  87    ---       90
        b)  75    ---       70
        c)  41    ---        40
        ç)  23    ---       20
Yukarıdaki sayılar en yakın onluğa yuvarlanmıştır.Buna göre kaç tanesi doğrudur?
A) 2     B) 3     C) 4

9) 25 , 35 , 32 , 24 , 28 , 31 , 36 , 38
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 30’a yuvarlanmaz?
A)  6      B) 5    C) 4

10) Bir mağazadan 24 liraya kazak, 42 liraya da pantolon aldım.Buna göre kıyafetlerimin toplam fiyatı hangi onluğa daha yakındır?
A) 60      B) 70   C) 80

11) Bir ağaçtan 2 düzine elma topladım.Elmaların 6 tanesini yedim.Buna göre geriye kalan elmaların sayısı hangi onluğa daha yakındır?
A) 20     B) 30   C) 10

12) Dörder dörder saydığımızda 9. Söylediğimiz sayı hangi onluğa yakındır?
A) 50       B)40     C) 30Yorum Gönder

 
Top