0

3. Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimizi Tanıyalım Değerlendirme Çalışması - Boşluk Doldurma

3/.......... SINIFI
FEN BİLİMLERİ DERSİ
 GEZEGENİMİZİ TANIYALIM ÜNİTESİ
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

1.Üzerinde yaşadığımız gezegen …………………………………………………’dır.
2.Dünya’mızın şekli …………………………………………benzer.
3.………………………………………..Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim adamıdır.
4.Pisagor,Galileo,Aristo vb. Dünya’nın şekli ile ilgili araştırmalar yapmış …………………………….adamlarıdır.
5.……………………………………………Orta Asyalı büyük Türk bilgini olup Dünya’nın küre biçiminde olduğunu savunmuştur.
6.Teleskobu kullanarak gökyüzünde ilk gözlemi ………………………………………………yapmıştır.
7.……………………………………………………………..Dünya’nın yuvarlak olduğunu düşünen ve bunu ispatlamak için denize açılan,Amerika’yı keşfeden denizcidir.
8.…………………………………………….Dünya’nın çevresini ilk kez dolaşan ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan denizcidir.
9………………………………….. Dünya’nın kutuplardan basık bir küre şeklinde olduğunu kanıtlayan Alman gök bilimcidir.
10.Günümüzde uzaydan çekilen fotoğraflar Dünya’nın …………………………..………olduğunun bir kanıtıdır.
11.Dünya’yı dıştan saran tabaka …………………………………..tabakasıdır.
12.Dünya’nın üzerinde yaşadığımız taş,toprak,kaya gibi maddelerden oluşan kısmı…………………………tabakasıdır.
13.…………………………………………………..…hava tabakasının diğer adıdır.
14.……………………………….tabakası , ………………………………tabakası , ………………………………..tabakası Dünya’nın görülebilir tabakalarıdır.
15.Rüzgar,yağmur,kar gibi hava olayları ………………………………….tabakasında gerçekleşir.
16.Denizlerin,okyanusların, yer altı sularının,göllerin,buzulların oluşturduğu tabaka ……………………..tabakasıdır.
17.Dünya’da …………………………………su miktarı,…………………………….su miktarından daha fazladır.
18.Kara tabakası ……………………………………………….olarak da adlandırılır.
19.Hava tabakası maddenin …………………………….hali,su tabakası maddenin………………………hali,kara tabakası maddenin …………………………halinden oluşur.
20.Dünya’nın ¾ ‘ü ……………………………..…., ¼’ü ……………………..………oluşur.
21.Dünya modeli üzerinde …………………………..renkte gösterilen yerler su tabakasıdır.
22Dünya modeli üzerinde kahverengi renkte gösterilen yerler ……………………… tabakasıdır.
23.Çığ,deprem gibi doğa olayları ………………………………………….tabakasında oluşur.
24.Canlıları Güneş’in zararlı ışınlarından ……………………………..……tabakası korur.
25.Dünya ……………………olmasaydı yaklaşan geminin önce …………………………….en sonra ……………….
görünmezdi.
26................... katmanında olan oksijenin % 75’i …………………………..tarafından sağlanır.
27.Uzayla ilgili araştırma yapan kişiye ………………………….………………denir. ……………………………eş anlamıdır.
28.Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına …………………………………….denir. …………………………....  eş
anlamıdır.
29.Ben sizi çooooook ……………………………………………………                                                           Esra KARATAŞYorum Gönder

 
Top