0

1-)  Yurdumuzun kuzeyinde hangi bölgemiz bulunmaktadır?
A.Ege Bölgesi            B. Akdeniz Bölgesi
C. Karadeniz Bölgesi

2-) “…………… hem görsel hem işitsel hem de yazınsal iletişim aracıdır.” Cümlesi hangi sözcükle tamamlanmalıdır?
A) Mektup      B) Radyo        C) Bilgisayar

3-) Kardeşiniz okuldaki bilgi yarışmasında birinci oldu. Bu olay karşısında hangi tepkiyi
göstermezsiniz?
A) Sevinirim      B) Üzülürüm           C) Zıplarım

4-) Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdandır?
A) Kurban Bayramı
B) Ramazan Bayramı
C) Zafer Bayramı

5-) Sinan, arkadaşından ödünç aldığı futbol topunu kaybetti. Bu durumda Sinan aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
A)Yerine yenisini alıp , özür dilemelidir.
B) Umursamamalıdır.
C) Teşekkür etmelidir.

6-) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur?
A) Sema: Reklamı yapılan her ürün iyidir.
B) Kübra: Reklamı yapılan her ürünü mutlaka almalıyız.
C) Arif: Ürünleri ihtiyacımıza göre almalıyız.

7-) Güçlü bir ülke olmak için bilim, sanayi, sanat ve spor alanlarında güçlü olmalıyız.
Yukarıdaki cümleden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilim ve sanatla uğraşmak anlamsızdır.
B) Sanayisi güçlü olan ülkeler güçlü olur.
C) Bilim ve sanat alanında ilerlemek ülkemizi güçlü kılar.

8-) Aşağıdakilerden hangisi aile içinde demokrasi olduğunu gösterir?
A) Tatil için babanın istediği yere gidilmesi
B) Alışverişte çocuğa kıyafet alınacağı zaman rengine annenin karar vermesi
C) Akşam için plan yapılacağı zaman herkesin fikrinin alınması

9-) Atatürk Türk milletinin her ferdinin okuryazar olmasını istiyordu. Bunun için hangi inkılap yapıldı?
A) Kılık – Kıyafet İnkılabı                                                  
B) Harf İnkılabı
C) Takvim – Saat değişikliği

10-) Aşağıdaki araçlardan hangisinin tekerleği yoktur?
A) Vapur        B) Otomobil      C) Bisiklet

11-) Elektriğin olmadığı bir yerde bilgiye ulaşmak için hangisini kullanmak daha uygundur? 
A) Masaüstü bilgisayar 
B) Ansiklopedi                              
C) HD televizyon   

12-)  è Okulun adı
ð  Okulun açılış tarihi
ð  Okulun kim tarafından yaptırıldığı
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi okulun tarihçesinde yer alır?
A) Üç                      B) İki                      C) Bir

13-) Aylin: Ben büyüyünce hastaları iyileştirmek için ilaçları iş yerinden bulunan bir yer açacağım.  Doktorların yazdığı reçetedeki ilaçları hastalara para karşılığında veririm. 
Aylin’in yukarıda anlattığı meslek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemşirelik   B) Eczacılık    C) Sağlık memurluğu

14-) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda hangi telefonu arayacağını doğru söylemiştir? 
A) Emel: Yangın çıktığını gördüğümde hemen 110’u ararım.
B) Yakup: Yolda kalp krizi geçiren birini gördüğümde hemen 186’yı ararım.
C) Esra: Bir trafik kazasını gördüğümde hemen 118’i ararım.

15-) Ailede yaşayan insanların her birine …………. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?
A) aile bireyi               B) anne           C) çocuk

16-) Sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu tarafa doğru uzatırsak önümüz hangi yönü gösterir?
A) Güneyi       B) Kuzeyi       C) Batıyı

17-) Yolda tanımadığımız biri, kolumuzdan çekerek bizi istemediğimiz bir yere götürmeye çalışırsa aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?  
A) Çığlık atmalıyız.
B) Birlikte gitmeliyiz.    
C) Teşekkür etmeliyiz.  

18-) Sınıfta top oynamak aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A) Dersi daha iyi anlamamızı sağlar.
B) Sınıf eşyalarına zarar verebilir.
C) Sınıfımız daha temiz olur.

19-) Yusuf arkadaşı Emin’e çok kötü bir el şakası yaptı. Emin’in canı acıdı ve çok öfkelendi.
Emin bu durumda öfkesini yenebilmek için hangi davranışı göstermelidir?
A) Derin derin nefes almalıdır.          
B) Yusuf’u iterek yere düşürmelidir.         
C) Sesinin çıktığı kadar bağırmalıdır

20-) İnsanları dışarıdaki tehlikelerden koruyan en temel ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ev              B) Hastane         C) Okul 

21-) Ercan: İlyas, okuldan erken çıkıp parka oyun oynamaya gidelim. Nasıl olsa evdekiler bilmez.
İlyas: ………………
İlyas, Ercan’ın yukarıdaki teklifine hangi cevabı vermelidir? 
A) Olur, son teneffüste görüşürüz.     
B) Hayır, ben izinsiz gelemem.        
C) Sen git, ben sonra gelirim.   

22-)    I – Kişisel bakımımıza ve sağlığımıza özen göstermek
II – Odamızı temiz ve düzenli tutmak
III – Çiçek ve fidan dikmeliyiz.
Yukarıdakilerden hangileri yaşadığımız dünyamızı güzelleştirmeye yönelik bir harekettir?
A) I                             B) II                      C) III

23-) Hangi enerji üretim çeşidi çevreye zarar verir?
A. Hidroelektrik santralleri
B. Rüzgar santralleri      C. Kömür santralleri

24-) Dışarıya, seyahate, tatile çıkmadan önce  ……… durumunu öğrenmeliyiz.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) hava                    B) para         C) okul

25-) İlk  TBM Meclisi ne zaman açıldı?
A.23 Ekim 1923             B.23 Nisan 1920
C. 29 Ekim 1923

26.Yüksekteki kar kütlesinin aşağıya doğru hareket etmesine ne ad verilir?
A. Su              B. Çığ             C. Erozyon

27.Hangisi Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen yeniliklerden birisi değildir?
A. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
B. Yeni Türk Harflerinin kullanılması
C. Bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması

28. Aşağıdakilerden hangisi beden dilini kullanmaya örnek gösterilebilir?
A. Babanın çiviyi çakarken elini kaldırması.
B. Çocuğun hastalıktan dolayı ateşi çıkması.
 C. Öğretmenin kızdığında kaşlarını çatması.

29.  Akarsu yataklarının kenarına yapılan evler hangi doğa olayının tehdidi altındadır?
A. Deprem                  B. Çığ             C. Sel

30. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kazandırdığı hak ve hürriyetlerdendir?
A. Yaşama Hürriyeti              B. Beslenme Hakkı
C. Seçme Seçilme Hakkı

31. Alperen evdeki tuz ruhundan içmiştir. Alperen için ne yapılmalıdır?
A. Alperen'i kusturmalıyız.
 B. Alperen'i kusturmamalıyız.
 C. Alperen'i hemen hastaneye götürmeliyiz.

32. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık
görevlerimizden   biri değildir?
A. Okul bahçesini temiz tutmak
B. Devlete vergi vermek
C. Askerlik görevini yapmak               
         
33. Evde ders çalışan Hasan birden masanın sallanmaya başladığını fark etti.
Hasan bu durumda ne yapmalıdır?
A. Hemen kapıya koşmalıdır.

B. Sağlam bir eşyanın yanına çökmeliyiz. C.Pencerenin altına sığınmalıyız. Yorum Gönder

 
Top