0

3. Sınıf Türkçe Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Testi

 1. “Elif, babası ve kardeşi , parka gittiler” tümcesinde kaç tane özel isim vardır 
A) bir                          
B)iki                        
C) üç 

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi tümcedir? 
A) Okul bahçesi
B) Dışarısı çok
C) Ödevlerimi yaptım 

 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “birey” kelimesi ile aynı anlamdadır? 
A) toplum                 
B) cemiyet             
C) fert 

4.“Yurdunu seven, yerli malı kullanır.” Cümlesinde “yurt” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) vatan                 
B) dünya                
C) millet 

5. “Emek olmadan yemek olmaz.” Atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) tutumluluk
B) çalışmak
C) yardımlaşma 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili kurala uyulmamıştır? 
A) Sınıfımıza İlçe milli eğitim müdürü geldi.
B) Deniz, Midyat’tan İstanbul’a gitti.
C) Midyat Belediye Başkanı geldi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? 
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Dost, kara günde belli olur.
C) İnsanlar ağlamayı da bilir; gülmeyi de. 

8. Bir duygu,bir düşünceyi,bir isteği,bir dileği anlatan sözcük dizilerine ne denir? 
A) kelime                
B) mısra                
C) cümle 
9. Aşağıdaki isimlerden hangisinin yazımı yanlıştır? 
A) Adana’ya     
B) Mardi’ne          
C) Erzurum’a 

10.“Evimize yeni bir kitaplık aldık.” Cümlesinde “kitaplık” kelimesinin aldığı eke benzer  bir ek, aşağıdaki   kelimelerden hangisinde vardır?
 A) kalemler    
B) kalemlik        
C) fabrikadakiler
  
11. Aşağıdaki   deyimlerden  hangisi “ sürekli aynı  şeyi  söyleyip  karşısındakini  bıktırmak
anlamında  kullanılmış? 
A ) “ kafayı  üşütmek “
B ) “ kafayı  ütülemek “
C ) “ kafaya  takmak “ 

12. “Et süt ve bal çok besleyicidir” cümlesinde han gi kelimeden sonra virgül (,) kullanılmalıdır’? 
A) bal                         
B) süt                        
C) etYorum Gönder

 
Top