0

4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarını siz oluşturabilirsiniz değil mi? Bir nevi 4. Sınıf Fen Bilimleri Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 4. Sınıf Fen Bilimleri konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 4. Sınıf Fen Bilimleri dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...

A -Aşağıdaki Cümleler Doğru Bilgi İçeriyorsa D,Yanlış Bilgi İçeriyorsa Y Yazınız( 20 puan )
(      )   Mikroskobik canlıların yararlı olanları da vardır..
(      )   Pil devrenin enerji kaynağıdır.
(      )   Elektrik çarpan kişiye çıplak elle müdahale edilmemelidir.
(      )   Televizyonun açma kapama düğmesi bir devre anahtarıdır.
(      )   Mikroskobik canlılar yiyeceklerin bozulmasına neden olur.
(      )   Duy pilin devreye bağlandığı yerdir.
(      )   Doğal bitki örtüsü korunmazsa canlıların yaşam alanları yok olur.
(      )   Dünya nın güneşi gören kısmında gece yaşanır.
(      )   Dünya ve Güneş birlikte dönerler..
(      )   Eğer Dünya kendi etrafında dönmeseydi, gece gündüz oluşmazdı.
-B-
1- Elektrikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Elektrik aydınlatma, ısıtma vb. alanlarda kullanılır. 
B-Elektrik enerjisi farklı enerji  türlerine dönüşebilir.
C-Elektriği gözle görebiliriz, etkilerini hissedemeyiz.   
D-Kömür,petrol,doğal gaz elektrik üretiminde kullanılır.

2-Elektrik devreleri konusunda araştırma yapan birisi hangi sonuca ulaşamaz?
A-Elektrik devrelerindeki kablo kopuklukları  devrenin çalışmasını etkilemez.
B-Elektrik devresiyle aydınlanmak için ampul kullanmalıyız.
C-Odamızı aydınlatan ampulün kabloları duvar içerisindedir.
D- Evimizdeki elektrik düğmeleri birer anahtardır.

3- Elektrik devresinde elektriğin iletimini sağlayan devre elemanı hangisidir?
A- Duy      B- Kablo      C- Pil      D- Anahtar.


4-  Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul ışık verir.?

5-  Dünya Güneşin etrafında bir tam dolanımını ne kadar sürede tamamlar?
A- 1 ay        B- 1 hafta       C- 1 yıl      D- 24 saat

6-  Bir günde hem gündüz hem gece yaşanmasının sebebi nedir?
A-Dünya’nın Güneşten uzak olması  
B-Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü
C- Dünya’nın Ay etrafında dönüşü        
D- Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü

7-      I .Yaprakların çürümesi
         II. Ekmeğin küflenmesi
        III .Dolaba konmayan sütün ekşimesi ve kokması
  Yukarıdaki olaylardan hangileri mikroskobik canlılar tarafından gerçekleştirilir?
A) I ve III    B)II   C) I,II ve III  D)II ve III

8.Kaç yılda bir şubat ayı 29 gün olur?
       A- 3       B-7            C- 2         D-4

9.Kum + su karışımını birbirinden ayırmak için hangi yöntemi kullanırız?
A- buharlaştırma        B- eleme     
 C- süzme                     D- mıknatısla ayırma

10.)      I. Araba kornaları  
       II. Yüksek şiddetteki sesler  
     III. Balinaların sesleri
           Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğine neden olur?
   A- Yalnız I      B- Yalnız II     C- I ve II     D- II ve III

11.) Aşağıdakilerden  hangisi farklı  elektrik kaynağıyla çalışır?
A)  televizyon              B)  el feneri                                    
C)  Buzdolabı     D)  çamaşır makinesi

12-      I. Araba egzozlarından çıkan gazlar.
        II. Sulama suyuna atılan fabrika atıkları.
      III. Gübre ve kimyasal ilaçlar.
        IV. Parfüm ve deodorantlar.
 Yukarıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olabilir?

A) I-II      B) II-III      C) III-IV      D) I-III

13- Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz?
 A) Filtresiz fabrika bacalarından çıkan gazlar                   
B)Tarımda gelişigüzel kullanılan ilaçlar
C) Ormanlardan çıkan bol oksijen gazı                            
D) Tükenmiş pillerin   toprağa atılması

14- Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olur?
A) Odun parçası                    B) Hayvan ölüsü 
C) Plastik şişe                       D) Kağıt

15-) 
  I Yavru kaplumbağalar deniz yerine ışığa giderler.
 II – Göçmen kuşlar yönünü şaşırır.
III – Gök cisimleri, yıldızlar yeterince gözlemlenemez.
IV – Geceleri evler ampulle aydınlatılır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ışık kirliliğinin sonuçlarındandır?
A) I ve II                    B) I, II ve III                
C) I, III ve IV               D) I, II, III ve IV

16-)  Öğretmeni, Sude’ye  ‘’Gözle görülemeyen canlıları incelemek için kullanacağımız aracı laboratuvardan alır mısın?’’ dedi. Sude laboratuvara gittiğinde aşağıdaki araçlardan hangisini alması gerektiğini bilemedi. Sude’ye yardım eder misiniz?Yorum Gönder

 
Top