0

A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(15 puan )
1-    (   ) Cisimlere kuvvet uygulamak suretiyle şekilleri değiştirilebilir.
2-   (   ) Floresan lamba, ampülden önce icat edilmiştir.
3-   (   ) Işık kirliliği caretta caretta türü deniz kaplumbağalarını olumsuz etkiler.
4-   (   ) Bazı mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur.           
5-   (   ) Besinleri küflendiren canlılar gözle görülebilir.
6-   (   ) Karışımlar sadece katı maddelerden oluşur.
7-   (   ) Toplu taşıma araçlarının kullanımı hava kirliliğini azaltır.
8-   (   ) Aynı hacimdeki taş ile demir bilyenin kütleleri eşittir.
9-   (   ) Aydınlatma araçlarının doğru kullanılması ülke ekonomisini olumlu etkiler.
10- (   ) Gözle görülemeyen canlıları mikroskop yardımıyla görebiliriz.
11-  (   ) Işık kirliliği geceleri gök cisimlerinin gözlenmesini engellemez.
12- (   ) Çevre kirliliğini önlemek için temizliğe en uzak yerden başlamak gerekir.
13- (   ) Kuvvet uygulayarak  bir  cismin  hızını , yönünü  ve  şeklini  değiştirebiliriz.
14- (   ) Okul, hastane, tiyatro, dolmuş gibi ortamlarda yüksek sesle konuşabiliriz.
15- (   ) Florasan, led ve halojen lambalar günümüzde yaygın olarak kullanılan aydınlatma araçlarıdır.


B- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. ( 10 puan ) 
karışım
mikroskobik canlılar
enerji
sol
şiddetini
ışık kirliliği
gürültü
titreşim
tasarruflu
ağaçlandırma

 1- Birden fazla maddenin bir araya gelmesiyle ………………………………… oluşur.
 2- İstenmeyen, insanları rahatsız eden, düzensiz ve yüksek şiddetteki seslere ……………………………… denir.
 3- Ses ve ışık ………………………………… çeşididir.
 4- Evimizde kullandığımız aydınlatma araçlarının ………………………………… olanlarını tercih etmeliyiz.
 5- Megafon, mikrofon ve işitme cihazı sesin ……………………………  artırmaya yardımcı araçlardır.
 6- Işığın yanlış yerde yanlış şekilde kullanılmasına ………………………………………………  denir.
 7- Gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlılara ………………………………………………   denir.
 8- Ses ……………………………  sonucunda oluşur.
 9- Sağ eliyle yazı yazan biri için ışık ……………………………  taraftan gelmelidir.
10- Erozyonu önlemek için en etkili yol ………………………………… çalışmaları yapmaktır.

C- Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1- Mikroskobu aşağıdakilerden hangisini görmek için kullanırız?
A) Peynirin küflenmesini sağlayan canlıları
B) Erik ağacının yapraklarını 
C) Çiçeğe konan kelebeği 
D) Suyun buharlaşmasını 

2-  Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Mikroskobik canlılar gözle görülemezler.
II. Mikroskobik canlıların tamamı insanlara zarar verir.
III. Açıkta bıraktığımız besin maddelerinin bir süre sonra bozulması mikroskobik canlılar sayesinde olur.

A) I ve II   B) I ve III  C) II ve III  D) I, II ve III

3- Aşağıdaki olayların hangilerinde mikroskobik canlıların etkisi vardır?
I. Peynirin küflenmesinde
II. Sütün yoğurda dönüşmesinde
III. Buğdaydan un yapılmasında

A) I ve II   B) I ve III  C) II ve III  D) I, II ve III

4- Açıkta bırakılan bir limonun üzerinde bir süre sonra küf tabaka oluşur. Bu tabakanın oluşmasının nedeni hangi seçenekte belirtilmiştir?
A) Limonun kabuklu olması 
B) Limonun sarı renkte olması 
C) Limon üzerinde mikroskobik canlıların üremesi 
D) Limonun ekşi olması 
5- Aşağıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur? 
I. Taşıtların egzozlarından çıkan zehirli gazlar
II. Arıtılmadan nehre dökülen fabrika atıkları
III. Doğal bitki örtüsünü korumak

A) I ve II   B) I ve III  C) II ve III  D) I, II ve III

6-En temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enerji santrali     B) Ampul     C) Ay    D) Güneş

7-  İstenmeyen ve insanı rahatsız eden seslere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ses azlığı                        B) Ses kirliliği                
C) Işık kirliliği                     D) Su kirliliği 

8- Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?
A) Hareket etmesi                  B) Isınması                  
C) Soğuması                            D)Titreşmesi

9- Ses hangi ortamda yayılmaz? (5 puan )
A) Havada     B) Suda    C) Boşlukta    D) Katıda

10- Hangi konumda sesin şiddeti en çoktur?
                                  
                                   A) 1                 B) 2
                                    C) 3                 D) 4

11- Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış miktarda ve yanlış yönde yapılan aydınlatmaya ne ad verilir?
A) Işık yansıması             B) Işık tasarrufu                
C) Işık kirliliği                             D) Gerekli aydınlatma 

12- Gök cisimlerini inceleyen gözlem evleri ve bilimsel teleskoplar şehir merkezlerinin dışında yüksek yerlere kurulur. Bu durumun nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Şehir dışlarında kurulan gözlem evlerinin maaliyetinin daha düşük olması 
B) Ses kirliliğinin etkilerinden uzaklaşılmış olması
C) Gözlem evi için seçilen yerin ekonomisinin canlandırılması 
D) Işık kirliliğinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması 

13- Gereğinden fazla yapılan aydınlatma aşağıdakilerden hangilerine neden olur?
I. Gözlerin bozulmasına
II. Işık kirliliğine
III. Enerjinin boşa harcanmasına

A) I ve II   B) I ve III  C) II ve III  D) I, II ve III

14-  Gözü yormayan, kamaşma yapmayan, aydınlatılacak ortam için doğru renkte ve miktarda seçilmiş ışık kaynağı kullanılarak yapılan ışıklandırmaya ne ad verilir?
A) Yarı aydınlatma                  B) Kötü aydınlatma      
C) Uygun aydınlatma               D) Aydınlatma kaynağı 

15- Aşağıda verilen aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I. Ampul
II. Gaz lambası
III. Halojen lamba
A)   I–II-III                        B) II–I-III    
B)    C) III-I-II                    D) III-II –I

BAŞARILAR DİLERİZ.Yorum Gönder

 
Top