0

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarı yerine cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir nevi 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


5. Sınıf Fen Ve Teknoloji  2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


A) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazalım. (15x1=15 p)

(    )  Televizyon, sadece haberleşme amacıyla
        kullanılan bir elektrikli araçtır.
(    ) Bütün elektrikli araçlar şehir cereyanı ile çalışır.
(    ) Atık piller çevreye ve insan sağlığına zararlıdır.
(    )  Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir 
(    )  Uçak, araba ve tren gibi varlıklar canlıdır.
(    )   Cisimlere kuvvet uygulamak suretiyle şekilleri değiştirilebilir.
(   ) Floresan lamba, ampülden önce icat edilmiştir.
(   ) Bazı mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur.         
 (   )  Besinleri küflendiren canlılar gözle görülebilir.
(   ) Karışımlar sadece katı maddelerden oluşur.
(   ) Toplu taşıma araçlarının kullanımı hava kirliliğini azaltır.
(   ) Aydınlatma araçlarının doğru kullanılması ülke ekonomisini olumlu etkiler.
(   ) Gözle görülemeyen canlıları mikroskop yardımıyla görebiliriz.
(   ) Kuvvet uygulayarak bir cismin  hızını, yönünü  ve  şeklini  değiştirebiliriz.
(   ) Florasan, led ve halojen lambalar günümüzde yaygın olarak kullanılan aydınlatma araçlarıdır.

karışım
Ay
enerji
sol
mikroskobik canlılar
uzman
gürültü
titreşim
tasarruflu
ağaçlandırma
Pil
  şehir
cereyanı
yaşam alanı
mikroskop
ışık kirliliği


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilmiş sözcüklerden uygun olanı yazınız. (10x1=10 p)

1-) Ses ve ışık  ve elektrik  bir  …..…………….… türüdür.

2-) Elektrik santrallerinde üretilen ……………………..   
     ………...…… elektrik iletim hatlarıyla taşınır.

3-) Elektrikli araçların tamiri mutlaka ……………
     kişilerce yapılmalıdır.                                              
4-)  Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama      
     ………………..   denir.

5-) Birden fazla maddenin bir araya gelmesiyle …………………………  oluşur.

6-) Evimizde kullandığımız aydınlatma araçlarının …………………………… olanlarını tercih etmeliyiz.
7-) Işığın yanlış yerde yanlış şekilde kullanılmasına ………………………………………………  denir.
 8-) Gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlıları  …………………………… ile görebiliriz.
 9-) Bir elektrik devresinde ……………… enerji üretir.
10-) Dünya’nın uydusunun adı ……..’dır.
   
C) Aşağıdaki tabloda elektrik enerjisinin hangi enerji- lere dönüştüğünü noktalı yerlere yazınız. (5x2=10)


Duvar Saati
Oto-mobil
Cep Telefonu
Bilgi-sayar
Tost Maki-nesi
Şehir Cereyanı

Akü

Pil Batarya

 D) Aşağıda verilen elektrikli araçların hangi elektrik kaynağıyla çalıştığını bulup ( X ) işareti koyalım. (4x2=8)

ALETİN ADI
HANGİ ENERJİYE DÖNÜŞÜR

  

   Elektrik     
Enerjisi
Ütü

Çamaşır makinesi

Radyo

Televizyon

Fırın

Mikser

E) Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.  (16x3=48 puan)

  1-) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların
        yararlarından biri değildir?                                                          

A) Bitki ve hayvan atıklarını çürütürler                                             
B) Yemeklerin ekşimesine sebep olurlar                                                  
C) Sütü yoğurda ve peynire çevirirler                                              
D) Üzüm suyunu  sirkeye dönüştürürler                                                                                                                               
 ---------------------------------------------------------------------
  2-) Aşağıdakilerden  hangisi farklı  elektrik   kaynağıyla çalışır?                                                                                               
A) Ütü                         B) TV kumandası  
C) Buzdolabı                           D) mikser                      
----------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin  kullanım alanı değildir?
A) aydınlatma             B) duvar örme
C)  ısıtma                    D) haberleşme     
----------------------------------------------------------------------
  4-) Elektrikçilerin kullandıkları tornavidaların  saplarının  plastik kaplı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?                                                                     
A) Sağlam olması için         B) Elektriği geçirmediği için       
C) Güzel göründükleri için      D) Ucuz oldukları için.                                         
-----------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe  neden olur?
   A) Odun parçası                      B) Bitki artığı   
   C) Plastik şişe                        D) Kâğıt

6-) Elektriğin güvenli kullanılması için bazı kurallara uymalıyız.  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A)  Elektrik düğmelerine ıslak ellerle dokunmamak                                  
B)  Elektrik kaçağı varsa sigortayı  kapatmak                                        
C)  Prizin içindeki iğneyi çivi ile çıkarmak.                                       
D)  Bozuk elektrikli araçları yetkili birisine tamir  ettirmek

-------------------------------------------------------------------
7-) Mikroskobik canlıları görebilmek için aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılır?


-------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangileri gözle görülmeyen canlıların zararlarındandır?
  A- peynir oluşumu               
  B- Yiyeceklerin küflenmesi ve bozulması    
  C- verem- tifo- kolera          
  D- Canlı kalıntılarının ayrıştırılması

------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek 
        için alınan bir tedbir değildir?
A) Ormanlarda bina yapmak için yer açmak
B) Plastik ambalajları geri dönüşüm kutusuna atmak
C) Fabrika bacalarına filtre takmak
D) Çevreyi koruma kampanyaları düzenlemek

-------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında  dönmesi sonucu oluşur?
a-gece-gündüz       b-mevsimler       c-atmosfer       d-hilal

-------------------------------------------------------------------
11-) Dünya’mızın biçimi hangi geometrik şekle benzer?
  a-kare         b-küre          c-silindir          d- prizma

---------------------------------------------------------------------
12-)  Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında  dönmesi sonucu oluşur?
a-gece-gündüz       b-mevsimler     c-atmosfer     d-hilal

---------------------------------------------------------------------
13-)  Aşağıdakilerden hangisi Dünya etrafında döner?
a-Güneş       b-Ay   c-Gezegenler        d-Yıldızlar

---------------------------------------------------------------------
14-) Elektrikçilerin kullandığı aletlerin elle tutulan kısım-larının plastikle kaplı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Satışını artırmak için güzel göstermek     
B)  Elektrik akımının ele geçmesini önlemek
C)  Elin kolayca kavramasını sağlamak         
D)  Aletin dayanıklılığını artırmak

---------------------------------------------------------------------
15-) Elektrikli eşyalar ve kullanım amaçları çiftlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)  Çamaşır makinesi – hareket      B)  Telefon  -  haberleşme
C)  Bilgisayar – ısınma                     D)  Ampul – aydınlatma

-------------------------------------------------------------------
16-)  Elektrik kablolarının etrafının plastikle kaplanmasının nedeni nedir?
A)Güzel görünmesi için           B)Dayanıklı olması için
C)Plastik esnek olduğu için      D) Plastik yalıtkan olduğu için

   ------------------------------------------------------------------
17-) Devreden elektrik akımının geçmesini sağlayan ya da akımı kesmek için kullanılan araca ne denir?
A)  anahtar        B)  Ampul     C)  Duy      D)  iletken tel

-------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devreleri elemanlarından biri değildir?

A) pil           B) kablo           C) anahtar                    D) motor

-------------------------------------------------------------------
19-) Devreden elektrik akımının geçmesini sağlayan ya da akımı kesmek için kullanılan araca ne denir?
A)  anahtar      B)  Ampul         C)  Duy         D)  iletken tel

-------------------------------------------------------------------
20. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabile-cek davranışlardan değildir?
A)  Elektrikli araçların bakımını uzmanına  yaptırmak
B)  Elektrik prizine sivri bir cisim sokmak
C) Yıpranmış elektrik kablosuna dokunmak.
D)  Islak elle elektrikli aletlere dokunmak

-------------------------------------------------------------------
21. Pilde   aşağıdaki   kutuplardan   hangisi bulunur?
 A)  kuzey kutbu                B)  güney kutbu        
 C)  (+) ve (-) kutup           D)  doğu ve batı kutbu

-------------------------------------------------------------------
22. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A)  Elektriği  kesmeden, bozulan ampulü değiştirmek
B) Yüksek gerilim hattının direklerine tırmanmak
C)  Bozulan  elektrikli araçları uzmanlarına tamir ettirmek
D)  Elektrikli  araçlar  çalışırken  yerlerini değiştirmek

-------------------------------------------------------------------
23. Bir elektrik devresi çizerek elemanların adlarını yazınız. -------------------------------------------------------------------

24-) Mikroskopik canlıların yararlarını yazınız. Yorum Gönder

 
Top