0

5.ÜNİTE:KURALLAR

KAZANIM: Kural kavramını sorgular.
 1-Kural nedir?Toplum bakımından yararları nelerdir?
Davranışlarımıza yön veren uyulması gereken ilkelerdir.
Kurallar toplum içinde insanların ilişkilerini düzenler.Kurallar bizi kısıtlamak için değil huzurumuzu sağlamak için konulmuştur.
2-Kurallar kaça ayrılır,örneklerle açıklayınız?
Kurallar yazılı olmayan kurallar ve yazılı olan kurallar olarak ikiye ayrılır.
YAZILI KURALLAR:Devlet tarafından konulur.Yasalar şeklinde düzenlenir.Yasalara uygun davranmazsak devlet tarafından ceza verilir.Örneğin otomobiller kırmızı ışıkta geçerse devlet o araç sahibine ceza verir.Okul kurallarının çok büyük kısmı yazılı kurallara örnek verilebilir.
YAZILI OLMAYAN KURALLAR:Görgü kuralları,din ve ahlak kuralları ile gelenek.,görenek,örf ve adetlerin getirdiği kurallardır.Örneğin bayramlarda el öpülmesi,hapşırırken ağzın kapatılması,yemek yerken ağız şapırdatılmaması gibi.Bu kurallar hiçbir yerde yazılı değildir,toplum içinde kendiliğinden çıkmıştır.Bu kurallara uyulmazsa devlet ceza vermez.Ancak bu kurala uyulmadığında toplum tarafından ayıplanır.
3-Kurallar değişebilir mi?
Kurallar ihtiyaca  ve zamana göre değişebilir ve kaldırılabilir.Kurallar işe yaradığı sürece vardır.

KAZANIM: Kural, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

1-Kurallar hak ve özgürlüklerimizi engeller mi?
Hak ve özgürlüklerimizin kullanımını kurallar ve yasalar düzenler.Kimi zaman kurallar ve yasalar hak ve özgürlüklerimizi engeller  gibi gözükse de aslında haklarımızı korumak için vardır.
2-Kurallar neden konulmuştur?
Hak ve özgürlüklerimizin kullanımını düzenlemek için konulmuştur.
3-İnsan hak ve özgürlükleri bakımından hangi kurallar daha etkilidir?
Yazılı olan kurallar yazılı olmayan kurallara göre daha etkilidir.Yasalarla güvence altına alındığından yaptırım gücünü hukuk verir.Yasalar uymadığımız için ceza alırız.
4-Yazılı olmayan kurallara uyulmazsa neler olur?
Ahlaka ve geleneklere aykırı davranan kişilere uygulanan yaptırımlar ayıplama ve kınama şeklinde olur.Bu yaptırımlar olumsuz davranışı engellemede yetersiz kalabilir.

KAZANIM: Belirlediği veya belirlenmiş kurallara uyar.

1-Kurallar oluşturulma biçimine göre kaça ayrılır,açıklayınız?
Kurallar oluşum bakımından  KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN ve OLUŞTURULAN KURALLAR olarak ikiye ayrılır.

KENDİLİĞİNDEN  OLUŞAN  KURALLAR:Toplumda ahlak ,örf ve adetler kendiliğinden oluşan kurallardır.

OLUŞTURULAN KURALLAR:Bir otorite tarafından yapılmış ve konulmuş kurallardır.Devletin koyduğu kurallar oluşturulan kurallardır.

 Her iki kural da düzeni sağlamak için vardır.

2-İnsanların kendi özel yaşantılarında kurala ihtiyaç duyarlar mı?
      Özel yaşantımızı düzenlemek için de kurallara ihtiyaç duyarız.Sadece bizi ilgilendiren konularda kendimiz kurallar belirleyebiliriz.Örneğin ödevimi bitirmeden oyun oynamayacağım,gibi kendimiz
Kural belirleyebiliriz.Çünkü insanlar kendi koyduğu kurallara daha rahat uyarlar.

3-Toplumda başka kimler kural koyar?
Evde,okulda,mahallede kuralların bir kısmı ebeveynlerimiz,öğretmenlerimiz,büyüklerimiz ve toplumun diğer üyeleri tarafından konur.
  
KAZANIM:  Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşama olan katkısını değerlendirir.

1-Kurallara uyulmazsa nelerle karşılaşabiliriz?
Kurallara uyulmazsa kargaşa meydana gelebilir.Bu kargaşa birlikte yaşamayı zorlaştırır.Kuralların olmadığı bir yerde  hak ve özgürlüklerimiz ihlal edilir.O zaman da adalet ve eşitlik sağlanamaz.Adalet ve eşitlik olmayan yerde huzursuzluk olur.
       Bu nedenle kural koymak bununla ilgili yaptırım yapmak önemlidir.
2-Birey ve devlet arasındaki ilişkiler nasıl olmalıdır?
        Birey ve devlet arasındaki ilişkiler de kurallarla düzenlenmiştir.Hukuk kurallarıyla yurttaşların devlete,devletin yurttaşlara karşı sorumlulukları  kurallarla belirlenir.Hukuk önünde herkes eşittir.
3-Hukukun üstünlüğü nedir?

Hukuk önünde herkesin eşit olmasına hukukun üstünlüğü denir.Hukukun üstünlüğü sayesinde yurttaşların hak ve özgürlüklerini kullanmalarını ve devletin korunmaYorum Gönder

 
Top