0

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi  2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016  yılı son haliyle, Seviyeye Uygun hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları en güncel ve geçerli sınav formatıyla burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...
İNSAN HAKLARI,VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1-21 arası sorularn her biri 4 puandır.
1. Toplumsal yaşamı düzenleyen yazılı olmayan  unsurlar nedir?
A) Örfler ve adetler     
B) Yardımlaşma duygusu     
C) Kişisel çıkarlar         
 D) Adalet ve eşitlik

2. "Sınıfça bir aile gibiyiz" ifadesindeki "aile benzetmesi" ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olabilir? A) Sınıftaki sevgi, saygı, birlik ve beraberlik
B) Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı
C) Sınıftaki tüm öğrencilerin çok başarılı oldukları          
D) Arkadaşlarımızla aynı sırada oturmamız

3. Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk ve uzlaşı bilinciyle hareket edip, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
A) Haksızlık edeni kendi cezalandırmalıdır.
B) Haksızlığa boyun eğmeli, sesini çıkarmamalıdır.
C) Hakkını alabilmek için yasal yollara başvurmalıdır.
D) Kendisi de bir başkasına aynısını yapmalıdır.

4. Toplumda düzeni sağlayan, huzur ve barışı koruyan yazılı ve yazısız kurallar vardır.
      Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biridir?
A) Yaşlılara saygı göstermek
B) Kırmızı ışıkta geçmemek
C) Bayramlarda büyüklerin elini öpmek
D) Farklı düşüncelere saygılı olmak

5. Aşağıdakilerden hangisinin yanlıştır?
A) Paylaşılan her şey üzerinde herkesin hakkı vardır.
B) Ortak malları kullanırken bencil olmalıyız.
C) Toplumun ortak mallarının korunması tüm yurttaşların sorumluluğundadır.
D) İnsanlar topluma ait olanı paylaştıkça kendilerini topluma ait hissederler.

6. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının kurulma amaçlarından biri değildir?
A) Yurttaşların kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılama isteği                   
B) Yurttaşların sorunların çözümüne destek olma isteği
C) Yurttaşların devlete seslerini duyurma çabaları
D) Yurttaşların bir araya gelip dedikodu yapma isteği

 7. "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? A) Çalışmanın Önemi  
B) İş birliğinin önemi
C) Sorumluluk almak gerektiği    
D) Tek kişinin başarılı olduğu

8. "İnsan hakları,tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir."
Yukarıda verilen tanımla aşağıdakilerden hangisi çelişir?
a. İnsan haklarının kullanılmasında herkes eşittir.
b. Bu hakların kullanılmasında milliyet,dil,din,cinsiyet gibi konularda ayırım yapılmaz.
c. her insan bu haklara doğuştan sahiptir.
d. İnsan hakları her ülkede farklı uygulanır.

9. "İki şeyin her yönden denk olması, ayırım yapılmamasıdır."
 Yapılan bu açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a. Adalet                    b. Hak
c. Özgürlük                d. Eşitlik

10. Anlaşmazlıkların çözüm sürecinde,bir insanın kendi amaçlarından vazgeçmesi durumu hangi yöntemin uygulandığını gösterir?
a. Yüzleşme               b. Uyma
c. Kaçınma                d. Uzlaşma

11. Bir insan anlaşmazlık durumunda kaybetmeyi sevmiyorsa ve hep kazanan taraf olmak istiyorsa Bu durum kişileri aşağıdakilerden hangisi yapmaya zorlar?
a. Güç kullanma                    b. Uzlaşma
c. Kaçınma                            d. Yüzleşme

12.  * Toplumda büyüklerin elini öpmek
       * Bayram ziyaretlerinde bulunmak
* Nişan,düğün törenlerinde önceden belirlenen usullere uymak
Yukarıdaki kurallara ne ad verilir?
a. Ahlak kuralları                b.Örf ve adetler
c. Hukuk kuralları               d.Hak

13. İnsan davranışlarını sınırlandıran ve onlara yön veren uyulması gereken kuralların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hukuk kuralları
Örf ve adetler
c. Sosyal davranış kuralları
d. Ahlak kuralları

14. Aşağıdakilerden hangisi toplum içerisinde güzel ahlaklı ve temiz vicdanlı insanlar için kullanılan sıfatlardan biridir?
a. Çıkarcı
b. Örnek
c. İkiyüzlü
d. Yalancı

15. En gelişmiş insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Devlet                    b. Millet
c. Kent                       d. Aile

16. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?
a. Vakıflar                  b. Dernekler
c. Eczaneler              d. Sendikalar

17. Aşağıdakilerden hangisi yurttaş olmanın sorumluluklarından biridir?
a. Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak
b. Haksızın yanında olmak
c. Sadece görgü kurallarına uymak
d. Daima kendini düşünmek

18. aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarına örnek gösterilemez?
a. Gönüllülük esastır
b. amacı topluma hizmet etmektir
c. Masrafları yapılan bağışlarla karşılanır
d. Çalışanlar hizmetleri karşılığında ücret alınır

19. Görgü kurallarının esas aldığı kavramlarla aşağıdakilerden hangisi çelişir?
a. sevgi                      b. Saygı
c. Bencillik                 d. İncelik

20. "Toplum içinde her birey birbirinden farklıdır. Önemli olan farklılıkların her bireyi  eşsiz ve farklılıklara karşı hoş görülür olmaktır."
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin davranışı yanlıştır?
a. Betül:" Farklılıklarımızdan olumlu sonuçlar çıkarmaya çalışırım."
b.Murat:" arkadaşlarımdan ders çalışmayanları dışlarım."
c. Fatma:" İnsanlar arasındaki farklılıkları saygı ile karşılarım."
d. Güven:" Arkadaşlarımı fikirlerinden dolayı eleştirmem."

21. Cüneyt:"Kuralları her zaman devlet hazırlamaz. Bazen ailelerimiz belirler,bazen arkadaşlarımızla oyun oynar kendi kurallarımızı kendimiz belirleriz."

Cüneyt'in anlattıklarından yola çıkarak aşağıdaki kurallardan hangisi çocuklar tarafından hazırlanmış olabilir?
a. Trafik kurallarına uymalıyız.
b. 18 yaşını dolduranlar oy kullanabilir.
c. Büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız.
d. Futbol maçımızda 3 korner 1 penaltı sayılsın

22. Aşağıdaki ifadeler doğru ise "D",yanlış ise "Y"  koy. Her bir soru 2 puandır.

 (     ) İnsanların bir arada yaşayabilmeleri için ortak bir vatana ihtiyaçları vardır?

(     ) Bir ülkede yaşayan,farklı dilleri konuşan kişiler ortak bir dil etrafında birleşebilirler.

(    ) Kurallara uyulmadığında toplumun dengesi bozulabilir.

(    ) Kurallar toplumun düzenli bir şekilde yaşamasını sağlar.

(     ) Kuralların olmadığı toplumlarda güven ortamı diğer toplumlara göre daha fazladır.

(     ) Toplumsal olarak en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi de uzlaşma yerine çatışmayı öğrenmektir.

(    ) Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak, birlikte yaşamak için çok önemli değildir.(     ) Kişilerin adeletsizliği yalnızca kendilerini ilgilendirir.Yorum Gönder

 
Top