0

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

A-. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.(15 puan)

( ) Trafik kuralları aile yaşantımızı rahat sürdürebilmemiz için konulmuştur.
( )Örf ve adetlerimiz sosyal davranış kurallarındandır.
( )  Hukuk kuralları okullar tarafından konulmuştur.
()Din kuralları yazısız kurallara örnektir.
( )  Görgü kuralları sevgiyi esas alır.

B-. 
En temel haklarımızı-Düzenlenmesi -Yaptırım -Kargaşa-Kuralla
Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, uygun sözcüklerle tamamlayınız. (15 Puan)

*      İnsanlar arasındaki ilişkiler gibi birey  ve devlet arasındaki ilişkileri de ……………..düzenler.
*      Kurallara uyulmazsa ………………çıkar.
*      Uyulmayan kural yazılı bir kural ise insanlar …………………ile karşılaşır.
*      Toplumun …………………..için kurallara ihtiyaç vardır.
*      Devletin koyduğu kuralların bir kısmı ……………………………korumak içindir.

C .Aşağıdaki sorularda doğru olan  seçenekleri  işaretleyiniz.  (70 Puan)

1 .Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uymayan bir kimseye toplum tarafından uygulanan yaptırımlardan biridir?
A) Ödüllendirmek       B) Hor görmek          C) Saygı        D) İncelik
2.
                        I.        Toplumda büyüklerin elini öpmek.
                       II.        Bayram ziyaretlerinde bulunmak.
                      III.        Misafirliğe gitmek.
                     IV.        Düğünlerde önceden belirlenen kurallara uymak.
        Yukarıdakilerden hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?
               A )     I              B) II       C)  III           D) IV
3. Aşağıdakilerden hangisi insanların kendileri için koydukları kurallara örnek gösterilebilir?
Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)   Yasalara uymak 
B) Büyüklere saygı göstermek.
     C) İhtiyacı olana yardım etmek.           
    D) Her gün iki saat yürüyüş yapmak.

4.  Bir kimse Anayasamıza göre ;  ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz’’
    Bu anayasa hükmü Atatürk ilkelerinin hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
     A) Cumhuriyetçilik       B) Devletçilik           
C) Laiklik               D) Milliyetçilik

5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kuralları kapsamında değildir?
A)   Hırsızlık yapmak.           B) Birini dolandırmak.
 C) Çevreyi temiz tutmak           D) Zor kullanmak

6. Suç işleyen birisi aşağıdakilerden hangisine uymamış sayılır?
    A ) Görgü kuralları      B) Hukuk kuralları    
C) Ahlak kuralları  D)   Örf ve adetler

7. Toplumsal yaşamın olduğu yerlerde hiç kimse sınırsız hak ve özgürlüğe sahip değildir. Kimsenin kendilerine, diğer insanlara, diğer canlılara ya da çevreye zarar verme hak ve özgürlüğü yoktur?
       Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki anlatıma uygun değildir?
A)   Ahmet okul kurallarına uyar.
B)   Mehmet, evde yüksek sesle müzik dinler.
C)   Toplu taşıma araçlarına sırayla biner.
D)   Piknik yaptığı alanı temiz tutar.

8. Kuralların özel bir biçimi olan yasalar. Kimi zaman hak özgürlüklerimizi sınırlar gibi
görünebilir. Ancak aslında hakkımızı korumak için vardır ?
     Aşağıdakilerden hangisi  yukarıdaki bilgi ile çelişmez?
A)   Hareket halinde otomobilin ön koltuğunda kemer takmamak.
B)   Gece geç saate kadar müzik dinlemek.
C)   Kapalı alanda sigara içmek
D)   Trafik ışıklarına uymak.

I.          İnsanlar birbirlerini ilgilendiren konularda uzlaşmak zorundadır.
II.         Uzlaşırken sadece istemediklerimiz olsun diye kanıt sunarız.
III.        Uzlaşma aşamasında kendimizi haklı çıkarmak için sürekli konuşmalıyız.
 9.Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
       A)  1 ve 2             B)   Yalnız 1            
C) 1 ve 3         D)  Yalnız 2

10  Verilen bilgilerden hangisi uzlaşı sağlamayla ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Uzlaşı sağlamada herkesin fikirlerini almalıyız.
B) Anlaşmazlık yaşadığımız kişinin haklarını da savunmalıyız.
C) Uzlaşı da süreç değil sonuç önemlidir.

 D) Uzlaşı da herkesin görüşlerini açıklamasına izin verilmelidir.Yorum Gönder

 
Top