0

4. SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ

1- Aşağıda rakamla verilen sayıların okunuşlarını  karşılarına yazınız

a)407.022= …………………………………………………………………………….

b)720.103= …………………………………………………………………………….

c)103.001= ……………………………………………………………………………..

d)709.008=……………………………………………………………………………...


2-Aşağıda verilen sayıları çözümleyiniz.

a) 402.077= (4 X100.000) +(0 X 10.00)+(2 X 1.000) +(0 X 100) +( 7 X 10) +(7 X 1) (4 X 100.000) +(2 X 1.000) +(7 X 10) + (7 X 1)

400.000 +2.000+70+7
b) 543.087 =…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

c) 809.002= ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

d) 500.103= …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

3-Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla  yazınız

ÖRNEK: “ dört yüz iki bin yetmiş dört “ sayısını rakamla yazmak için şu açıklamalara dikkat ediniz.

* Öncelikle en büyük basamağı belirleyerek sayının kaç  basamaklı olacağını düşününüz.
( 4 tane yüz bin= 400.000…… sayı
ALTI basamaklı olacak
*Basamaklara
karşılık gelecek rakamları yazınız
*Boş bırakılan basamaklara”0” (sıfır) atmayı unutmayınız.

Aşağıda okunuşu verilen sayıları çözümleyip, rakamla yazınız

* dör yüz üç bin bir = (4 x 100.000) +(3 x 1.000) +(1 x 1)
4 0 3 0 0 1

*sekiz yüz otuz bin on dört = ……………………………….........................................


*yetmiş sekiz bin kırk yedi = ………………………………………………………….

*dokuz yüz beş bin seksen dört= ………………………………………………………

*altı yüz bin bir = ……………………………………………………………………..

*on yedi bin yetmiş =…………………………………………………………………..

*doksan yedi bin otuz iki =…………………………………………………………….

YUVARLAMA ETKİNLİĞİ:

*Aşağıdaki sayıları en yakın onluğuna yuvarlayınız75   ……
84 ……
93  ……
294 ……
95 ,,,,,,,,,
814
….....
*Aşağıdaki sayıları en  yakın yüzlüğüne  yuvarlayınız234  ………
425  ……..
670 …….
749  ……..
1250
……..

*Aşağıdaki sayıları en  yakın binliğine yuvarlayınız5444 ………..
6500 ………
12499 ……..
42501 ……..  3701 ………SORU: 700 olarak yüzlüğüne yuvarlanmış olan en küçük sayı, 90 olarak onluğuna yuvarlanan en büyük sayıdan kaç fazladır?

ÇÖZÜM:       


SORU: 854 sayısını onluğuna, sonra da onluğuna yuvarladığımız bu sayıyı yüzlüğüne yuvarlarsak sayı ne kadar değişir 
Yorum Gönder

 
Top