0

4. Sınıf Matematik Etkinlik ve Çalışma Kağıtları - Verilen Sayılarla İstenilen Ondalıklı Sayı Yazma

VERİLEN RAKAMLARLA İSTENEN ONDALIK KESRİ YAZMA ÇALIŞMA SAYFASI
2, 7, 3, 1


En büyük ondalık kesir


Tam kısmı iki basamaklı en küçük ondalık kesir


En küçük ondalık kesir


2 den büyük en küçük ondalık kesir


7 ‘den büyük en küçük ondalık kesir


Tam kısmı 2 basamaklı 30’dan büyük en küçük ondalık kesir


Yüzde birler basamağında 3 bulunan en büyük ondalık kesir
8, 0, 5, 6

En büyük ondalık kesir


En küçük ondalık kesir


Altıdan büyük en küçük ondalık kesir


Tam kısmı 2 basamaklı 60’tan küçük en büyük ondalık kesir


5’ten küçük en büyük ondalık kesir


7’den küçük en büyük ondalık kesir


Tam kısmı 3 basamaklı 400’den büyük en küçük ondalık kesir


Yüzde birler basamağı 6 olan en büyük tek ondalık kesir

Birler basamağı 1 olan en küçük ondalık kesir


En büyük ondalık kesir

9, 1, 4, 7

5’ten büyük en küçük ondalık kesir


Onlar basamağı 4 olan en küçük ondalık kesir


Binde birler basamağı çift olan en küçük ondalık kesir


Yüzde birler basamağı 9 olan en büyük ondalık kesir


Tam kısmı 2 basamaklı en küçük çift ondalık kesir


0, 1, 3, 5

En büyük ondalık kesir


En küçük ondalık kesir


3’ten küçük en büyük ondalık kesir


Yüzde birler basamağı çift olan en küçük ondalık kesir


Tam kısmı 2 basamaklı en küçük ondalık kesir


Binde birler basamağında 0 bulunan en küçük ondalık kesir


5’ten küçük en büyük ondalık kesir


En büyük çift ondalık kesir


En küçük  çift ondalık kesir


10’dan büyük en küçük ondalık kesir
Yorum Gönder

 
Top