0

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları  doğru yanlış boşluk doldurma ve çoktan seçmeli 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarını siz oluşturabilirsiniz değil mi? Bir nevi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


2015– 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………. İLKOKULU 4/B SINIFI
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAVI


1-) Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. (5 Puan) 
 2) Dünya üzerindeki  altı kıtayı ve bu kıtalarda bulunan bir ülkeyi yazınız. (6 Puan)

*………………………………………………….…        
*……………………………..…………………    
*……………………………….………….…………      
*………………. …….………………….……….               
*………………………………..…………….………     *…………………………………………………

3) Belediye başkanının görevlerine "B", muhtarın görevlerinin başına "M" koyunuz.  ( 5 Puan)

(      ) İş yeri ve bina ruhsatlarını vermek.          (      ) Şehrin temizlik işlerini yürütmek

(      ) Yeni yasaları köy halkına duyurmak         (      ) Nikah işlemlerini gerçekleştirme          

(      ) İşyerlerini denetlemek.                  (      ) Nüfus cüzdanı örneği düzenlemek                                                                          

(      ) Ulaşım hizmetlerini yürütmek             (      ) Şehrin altyapı hizmetlerini yürütmek                         


(      )  Askerlik işlemlerini takip etmek         (      ) İkametgah belgesi vermek               

4-)Ülkemizin komşularının isimlerini yazınız. (7 Puan)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 ) Aşağıda verilen olayların tarihlerini noktalı yerlere yazınız. (4 Puan)

Atatürk’ün doğumu:……………………….               
Atatürk’ün ölüm  tarihi :……………………………… 
TBMM’nin açılışı: …………………………              
Cumhuriyetin ilanı:…………………………………

6-)Aşağıda verilen kurumlara  uygun  üçer örnek yazınız. (9 Puan)
  
Resmi Kurumlar : ……………………………………………………………………………………………


Eğitsel Kulüpler:………………………………………………………………………………………………

Sivil Toplum Kuruluşları:  ………………………………….……………………………………..………… 

7-) Depreme karşı yapılacak hazırlıkların ne zaman yapılacağını işaretleyiniz.  (3 Puan)

DAVRANIŞLAR
Deprem öncesinde
Deprem sırasında
Deprem bittiğinde
1
Sağlam bir eşyanın yanına uzanmak2
Deprem çantası hazırlamak3
Merdivenleri asla kullanmamak4
Hasarlı binalardan uzaklaşmak5
Düşebilecek mobilyaları sabitlemek6
Doğal gaz, su ve elektriği kapatmak
8-) Aşağıdaki ifadelerden temel ihtiyaç olanların başına “T” istek olanlara “İ” yazınız.  ( 3 puan )
 

9-) Aşağıda hakkında bilgi verilen takvimlerin isimlerini yazınız.  (5 Puan)                                                                             
*Çinlilerin bulduğu ve Türklerin kullandığı en eski takvim:……………………………………………..…………………………                                                                                                            
*Osmanlı Devleti’nin resmi ve mali işlerinde kullandığı Güneş Yılı takvimi:…………………………………….……………                                                                                            
*Başlangıcı Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü olan takvim:………………………………………..…………………                                                                                        
*Ömer Hayyam tarafından Selçuklu Sultanı Melikşah için hazırlanmış takvim: ………………………………………………                                                                              
*Başlangıcı Hz. İsa’nın doğumu olan Güneş yılı takvimi:……………………………………………………………………………….……… 

10-) Teknolojinin insan üzerindeki olumsuz etkilerine dört örnek yazınız. (4 Puan)
  
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11) Aşağıya verilen bilim adamlarını ve onların icatlarını eşleştiriniz.  (5 Puan)                                                   
(A) Wright Kardeşler         (B) Karl Benz        (C) Louis Pasteur         (D) Edison           (E) Sümerler                     
(     ) Yazının İcadı         (       ) Fonograf       (       ) Kuduz Aşısı       (      ) Otomobil     (      ) Uçak
12-) Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (6 Puan)

Köy Yönetimi
Belediye
İl Özel İdaresi

Karar organı


Yürütme organı

  
13-) Bilinçli bir tüketicinin yapması gerekenlerden beş tanesini yazınız. (5 Puan)

 *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

  
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
14-) İnsanların yazı yazmak için kullandıkları malzemeleri yazınız.  (4 Puan)
  

*…………………………….…………..       
*………………….……………………….     
*……….………………………………..     
*…………………..………………….


15-) Aşağıdaki sorulardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (6 Puan)

    )  Resmi kurumlarda çalışanlar maaş almazlar ve gönüllü çalışırlar. 
(      ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.     
(      ) Pusulanın renkli ucu her zaman güneyi yönünü gösterir.                                                                                        
(      ) Muhtar olmak için okur-yazar olmak ve 25 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.                                                       
(      ) Belediye başkanları  ve  muhtarlar  5 yılda bir halk tarafından genel seçimle  seçilir.                                           
(      ) Muhtarlıklar sadece köylerde bulunur.                                                                                 
16-) Aşağıya komuoyu oluşturmak için yapılabilecek etkinliklerden dört tane yazınız. (4 Puan) 

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

17-) Aşağıda verilen bilgilerle  ilgili kuruluşları   eşleştiriniz. (5 Puan)
 
18-) Aşağıda hakkında bilgi verilen ülkeleri ve kıtaları  yazınız.   (4 Puan)
  
*Başkenti Madrid olan bu ülke boğa güreşleri,  Real Madrid ve Barcelona takımları ile futbol konusunda çok ünlüdür.
                                       ………………………………………..
* Başkenti Pekin olan bu ülke dünyanın en kalabalık ülkesidir. Yemeklerini kaşık yerine iki çubuk kullanarak yerler ve pirinci çok severler.     
                                                                  ………………………………………..
** Türkiye’nin  topraklarının  yer aldığı kıtaların isimleri
                                                                                   ………………………………………………………..
** Başkenti Roma olan bu ülkenin Pisa Kule’si, makarnası, pizzası oldukça meşhurdur. Haritası ise sanki bir bayan çizmesine benzer.
                                               ………………………………………..
19)  Aşağıda verilen boşlukları sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız. (7 Puan)
  Paskalya-----cumhurbaşkanlığı-----Nevruz-----salma-----81--------imece---------Trablusgarp---------550-----deniz-------medya----------kamuoyu--------Çanakkale-------
*  ……………………………….Türk cumhuriyetlerinde baharın gelişi nedeniyle kutlanır.                               
* Köylerde birçok kişinin toplanıp elbirliği ile sırayla bütün işleri bitirmesine ………………………denir.
*Halkın çoğunluğunun bir sorun karşısında benimsediği görüşe ………………….………………  denir.   
*TBMM’nin bünyesinde bulunan  …………...……….... milletvekili  halkın oylarıyla seçilmiştir.                              
*Kıtalar arasında büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine…………………………… denir.                   
*Atatürk’ün ilk askeri başarısını kazandığı savaşın adı……………………….……………..Savaşı’dır.                                                                                                                                               
*Milli Egemenliğin temsil edildiği kurum ……………………………………….’dir.
20-) Eğitsel kulüplerin siz öğrencilerin kişisel gelişimine olan üç faydasını yazınız. (3 Puan)

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
*** SINAVINIZ BİTTİ. SINAV KÂĞIDINIZI KONTROL EDİNİZ.                                

NOT: Lütfen yazılarınızın okunaklı olmasına özen gösteriniz.Yorum Gönder

 
Top