0

1-) Ayşe  öğretmen öğrencilerden yaşamlarındaki belli olayları tarih sırasına göre bir çizelge üzerinde göstermelerini istedi.
Ayşe öğretmenin isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ifade edebiliriz?
a-) Tarih                                 b-) Çizelge
c-) Kronoloji                         d-) Zaman

2-) İnsan doğduktan hemen sonra düzenlenerek onunla ilgili bilgilerin yazılı olduğu ve resmi işlemlerde kullanılan belge aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Evlilik cüzdanı                 b-) Nüfus cüzdanı
c-) Pasaport                          d-) Öğrenci kartı

3-) Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat, siyaset, ekonomi,hukuk,eğitim,dil,tarih konularıyla ilgilenmesi onun hangi kişilik özelliğini gösterir?
a-) Çok yönlü olması           b-) Yöneticiliği
c-) Öğreticiliği                      d-) Vatanseverliği

4-) Nüfus cüzdanının ön yüzünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a-) T.C numarası                   b-) Adı ve soyadı
c-) Doğum yeri                     d-) Veriliş nedeni

5-) Birleşmiş milletler 1995 yılını bütün dünyada ‘’……………………’’ yılı olarak ilan etmiştir.
Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a-) Eğitim                               b-) Saygı
c-) Okul                                 d-) Hoşgörü

6-) İnsan yaşamına ilişkin aşağı­daki olaylardan hangisi di­ğerlerinden önce gerçekleşir?
A) Okula başlamak          
B) Konuşmayı öğrenmek 
C) Evlenmek              
D) Bilgisayar kullanmayı öğrenmek

7-)
Nesnelerin olayların durumların veya kişilerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimler

1………………
Yaşadığımız duygulara ilişkin olarak zihnimizde beliren görüşlerdir
2……………..
Yukarıdaki verilen bilgiler dahilinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi ikili yazılmalıdır?
a-) Sanat-Ticaret                                  b-) Eğitim-Okul
c-)Duygu-Düşünce                              d-) Saygı-Bilim

8-) Yurdumuzda kız çocuklarına verilen nüfus cüzdanı ne renkdir?
a-) Mavi                                                 b-) Sarı
c-) Pembe                                            d-) Siyah

9-) Olaylar kronolojik sıralanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
A) Olayların bizi nasıl etkilediği 
B) Olayların önem sırası
C) Olayın oluş tarihi              
D) Olayı yaşayanlar

10-) Ünlü düşünür MEVLANA en çok hangi özelliği ile bilinir?
a-) Hoşgörülü oluşu
b-) Cesur oluşu
c-) Sanatçı oluşu
d-) Sevecen oluşu

11-) Bir sınavdan çok iyi not bekleyen bir öğrenci düşük not alırsa hangi duyguyu yaşaması beklenir?
a-) Heyecan                          b-) Korku
c-) Kıskançlık                        d-) Hayal kırıklığı

12-) 1.Dünya savaşından sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı , Kurtuluş Savaşında yukarıda verilen cephelerde (Doğu cephesi-Batı Cephesi-Güney Cephesi) mücadele ettik. Buna göre Müge'nin dedesi yıllar öncesinde Fransızlarla büyük savaşlar yaptığını ve bacağını da bu savaşta kaybettiğini söylemiştir.
Buna göre, Müge'nin  dedesi Kurtuluş Savaşımızın hangi cephesinde gazi ol­muştur? 
A)  Güney Cephesi                     B)  Batı Cephesi
C)  Doğu Cephesi                       D) Kafkasya cephesi

13-) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörünün tanımıdır?
a-) Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumudur.
b-) Dış dünyanın zihnimizde oluşturduğu görüştür.
c-) Olayların nesnelerin insanların iç dünyasında uyandırdığı izlenimdir.
d-) Olayları önem sırasına göre sıralamaktır.

14-) Aşağıdakilerden hangisi bireylerin fiziksel özelliklerinden değildir?
a-) Kısa boylu olmak            b-) Düz saçlı olmak
c-) Yeşil gözlü olmak           d-) Çalışkan olmak

15-) Kin, Karamsarlık, Bencillik, Düşmanlık
Yukarıdaki verilen duygulara sahip bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a-) Yararlı olan duygulara sahiptir.
b-) Olumlu duygulara sahiptir.
c-) Olumsuz duygulara sahiptir.
d-) İyi duygulara sahiptir.

 16-) Aşağıdakilerden hangisi duyarlı bir davranışa örnek gösterilemez?
a-) Sınavdan iyi not alan arkadaşımızı tebrik etmek
b-) Arkadaşımız hasta olduğunda ziyaretine gitmek
c-) Babalar gününde babamıza hediye almak
d-) okul temsilcisi seçilen arkadaşımızı kıskanmak

17-) Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılından 1927 yılına kadar yaşadığı olayları ve faaliyetleri yazıp anlatmıştır
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlattıklarını yazdığı kaynağa ne ad verilir?
a-) Nutuk                               b-) Dosya
c-) Ansiklopedi                    d-) Kaynak

18-) Resmi dairelerde ve bankalara gittiğimizde işlerimizi …………………….numarası ile hallederiz.
Buna göre boş olan yeri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak gerekir?
a-) T.C numarası                   b-) Pasaport
c-) Belge                                               d-) Paso

19-)
I-                     Tc kimlik no
II-                   Doğum yeri
III-                  Doğum tarihi
IV-                 Vergi numarası
Yukarıdakilerden hangisi nüfuz cüzdanında bulunmaz?
a-) Doğum yeri                     b-) Vergi numarası
c-) Tc kimlik no                    d-) Doğum tarihi

20-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişilik özelliklerinden biri değildir?
a-) Vatanseverliği                b-) Açık sözlülüğü
c-) Karamsarlığı                    d-) Çok yönlülüğü


CEVAP ANAHTARI


1-C 2-B 3-A 4-D 5-D 6-B 7-C 8-C 9-C 10-A 11-D 12-A 13-A 14-D 15-C 16-D 17-A 18-A 19-B 20-C                                 Yorum Gönder

 
Top