0

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DEĞERLENDİRME TESTİ

A. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y  yazınız.   

(……….) Hoşgörüsüyle bütün insanlığa örnek olan kişi Mevlana’dır.

(……….) Kütüphane üyelik kartı resmi kimlik kartları arasında sayılabilir.

(…….....) Birbirine kan bağıyla bağlı olan insanlara dost denir.

(…….....) TBMM 23 Nisan 1923 tarihinde açılmıştır.

(…….....) Pusulanın koyu renkli göstergesi her zaman güneyi gösterir. 


B. Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. 
zeybek – önce - doğu -  doğal – liste -
1. Ormanlar çevremizde gördüğümüz ………………..………………… unsurlardır.

2.  …………………………….…. Ege yöremize özgü bir halk oyunudur.

3.   Haritalar duvara asıldıklarında sağ tarafı …………………………….. gösterir.

4. Bilinçli bir tüketici ………………………………………  hazırlayarak alışverişe çıkar.

5.  İhtiyaçlarımız isteklerimizden …………..…………………………. gelir.


C. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.                               

1.  Türk ulusunun yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösteren en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı                B) Bayramlar             
C) Hasta  ziyaretleri                 D) Festivaller


2. İnsanların ortak amaçları doğrultusunda bir araya gelmesiyle ………. gruplar oluşur.”
Tümcesini aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) kültürel                              B) arkadaş                
C) sosyal                   D) yapay                


3. Bir grup içinde yer alan bireylerden aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisinin görülmesi doğru değildir?
            A) Sevgi ve saygıyı öğrenir.                        B) Kendi duygularını ifade edebilir.
            C) Kendisini üstün görmeye başlar.                      D) İşbirliği yapmayı öğrenir.


4. Bir çocuk ilk eğitimini nerede alır?
            A) ailede                    B) okulda                   C) çevrede                D) kulüplerde


5. Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında  yer almaz?
            A) İlgi alanlarını geliştirmek.           
            B) Sosyal beceriler kazandırmak
            C) İşbirliği ve yardımlaşmanın önemini kavratmak.
            D) Derslerde ve sınavlarda başarılarını artırmak.

6.  Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumları sosyal gruplardan ayıran en önemli  özelliklerden biridir?
            A)  Resmi kurumlar devlet tarafından  kurulur.
            B)  Resmi kurumlarda insanlar görev alırlar.
            C) Resmi kurumlar toplumun yararı için çalışırlar.
            D) Resmi kurumlar ihtiyaçlardan doğmuştur.

7.  Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimleri arasında yer almaz?
A) Muhtarlık               B) Belediye               
C) İl Genel Meclisi                D) Kaymakamlık

8.  Aşağıdaki görevlilerden hangisi seçimle iş başına gelir?
            A) Vali            B) Kaymakam               C) Emniyet Müdürü  D) Belediye Başkanı

9. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin hizmet birimleri arasında yer almaz?
            A) Temizlik İşleri                   B) İhtiyar Heyeti       
            C) Fen İşleri                          D) Sağlık İşleri

10.  İkametgah belgesini aşağıdaki birimlerden hangisi düzenler?
            A) belediye                B) muhtar                   C) vali             D) kaymakam

11.  Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevleri arasında yer almaz?
            A) Kentin temizliğini yapmak                     B) Şehir içi yol ve kaldırımları yapmak
            C) Şehir içi ulaşım imkanları sağlamak      D) Telefon hizmetleri sağlamak

12.  TBMM’nin açılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinin göstergesi olamaz?
            A) Halk iradesine dayanan  yönetimin oluşturulmasının
            B) Millet egemenliğini temsil etmesinin
            C) Padişahın yurdu kurtarma isteğinin
            D) Ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasının 

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.  Devlet tarafından kurulmuş yardım kurumlarına üç örnek yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Toplum yararına çalışan sosyal örgütlere üç tane örnek yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Milletvekilleri kim tarafından, kaç yılda bir seçilir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Milli egemenlik nedir?  Kısaca yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Yorum Gönder

 
Top