0

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Uzaktaki Arkadaşlarım Konu Değerlendirme Soruları Testi

1- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazın.
 •     Televizyon ………………… alanında kullanılan bir teknolojik üründür.
 •      Deprem, sel, heyelan gibi doğada meydana gelen yıkım ve felaketlere  ………………...  ………………….. denir.                                                                                                         
 •     Karşılanması zorunlu olan isteklere ……………….. denir.
 •      Üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşmasına …………………… denir.
 •     Alışveriş yaparken ……………….. ların etkisinde kalmamalıyız.
 •     Yaptığımız alışverişin sonunda …………… ya da ………………… istemeliyiz.


     2-Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına  “D”, yanlış olanlarına ”Y” harfi koyun.
 •      (…) Hicri takvim Güneş yılı esas alınarak hazırlanmıştır.
 •      (…) Ulaşım alanında yapılan ilk icat tekerleğin bulunması olmuştur.
 •     (…)  Belirli bir süre içinde ihtiyaçların karşılanması için gelir ve giderlerin  dengelenmesine bütçe denir.
 •     (…) Doğal halde bulunan işlenmemiş maddelere ürün denir.
 •     (…) Bir ailenin ya da kişinin belirli bir süre içinde kazandığı paraya gider    denir.
 •     (…) Osmanlı Devletinde kullanılan paranın adı akçe idi.
 •     (…) Günümüzde kullandığımız takvim Rûmi Takvimdir.
 •     (…) Kuduz aşısını bulan bilim adamı Louis Pasteur’dür.    


 3-  Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerden değildir?
      A) tepegöz                   B) projeksiyon
      C) steteskop                D) bilgisayar

4-Depremi önceden tahmin etmeye yarayan bir icat yapmak isteyen mucidin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir.
     A)Depremde yıkılacak bina sayısını tahmin etmek.
      B) Depremle ilgili haber yapmak
      C) Depremin zararlarını azaltmak
      D) Deprem hakkında bilgi edinmek

5-Bir güneş yılı kaç gün ,kaç saattir?
     A) 354 gün,8 saat          B) 359 gün,6 saat
     C) 365 gün, 6 saat         D) 322 gün,12 saat

   6-Doğa olaylarından sel felaketinin etkilerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?               
 
   A)Ağaçları kesmeliyiz.
   B)Ormanları tarım arazisine çevirmeliyiz.
   C)Ormanlarımızı genişletmeliyiz.
   D)Kâğıt yapımına hız vermeliyiz.

    7-Aşağıdaki grafikte Türkiye’de geri dönüşümlü kullanılan ham maddelerin ağırlıklarının son 3 yıldaki durumu gösterilmiştir.


  
Grafiğe göre hangisi söylenemez?

  A) Üç yılda 45 ton kağıt kullanılmıştır.
  B)En çok plastik geri dönüştürülmüştür.
  C)Cam ve plastik arasında 10 ton fark vardır.
  D) 2006 yılında cam ve kâğıt geri dönüşüm miktarı aynıdır.

8-Aşağıdakilerden hangisi önlenemeyen felaketler arasında yer alır?
          A) heyelan        B) deprem              C) sel                         D) çığ

9- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanımı gittikçe azalan bir iletişim aracıdır?
    
A) telefon         B) mektup    C) elektronik posta              D) cep telefonu

10-Tüketici Koruma Derneğine yapılan bir şikayetin cevabı kaç gün içinde verilir?
          A)20 gün            B) 30 gün             C)  40 gün             D) 50 gün

11- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin çevreye verdiği zararı ifade eder?
A)   Fabrika ürünleri
B)   Fabrikadaki makineler
C)   Fabrika atıkları
D)   Fabrikada kullanılan hammadde

12-  “ Teknolojik ürünleri doğru kullanırsak çevreye ve kendimize zarar vermeyiz.”                                                                                
Ali’nin yukarıdaki tümcesine uygun olarak ifade edilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
       A)Fabrikalardan çıkan atıklar zararsızdır.
B) Araba egzostlarından çıkan zehirli gazları azaltmak için bakımını muhakkak yaptırmalıyız.
      C) İşimizi bitirmeden bilgisayarın başından kalkmamalıyız.
      D) Pet şişeler ve plastik zararsızdır, Geri dönüşüme gerek yoktur.

13-Hz. Muhammed’in göç etmesini esas alan takvim aşağıdakilerden hangisidir 
A)Milâdi Takvim
 B) Çin Takvimi
 C) Rûmi Takvim
 D) Hicrî TakvimYorum Gönder

 
Top