0

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarını siz oluşturabilirsiniz değil mi? Bir nevi 4. Sınıf Türkçe Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 4. Sınıf Türkçe konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 4. Sınıf Türkçe dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...

4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3.YAZILI DEĞERLENDİRMESİ
Bir erkek penguen yumurtalarını muhafaza etmek için 60 gün Antarktika’nın soğuğuna dayanır. Yumurtalarını ayaklarının üzerinde saklarlar. Baba penguenler bu uzun zaman içinde hiçbir şey yemezler. Böylelikle 11 kg kaybederler. Anne penguen yavrusunu korumak için döndüğünde babalar dinlenmek ve karınlarını doyurmak için denize girerler.
1,2 ve 3. Soruları metne göre yanıtlayınız.
1-)Metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Penguenler      B) Antarktika’da Yaşam
C) Anne Olmak    D) Soğuk ve Antaktika

2-)Metnin konusu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Erkek penguenler.
B) Penguenler arasında işbirliği olması.
C)Anne penguenler.
D) Antarktika’da yaşamanın zorlukları

3-)Metinde aşağıdaki soruların hangisinin yanıtını bulamayız?
A)Kim     B) Ne zaman   C) Niçin      D) Nerede

4-) “Sakla samanı gelir zamanı”
Yukarıdaki atasözünden hangi seçenekteki çıkarım yapılabilir?
A)Samanı saklamalıyız.
B)Saman zamanla değerlenir.
C)Tutumlu olursak zamanla zengin oluruz.
D)Bir şey çok değersiz olsa bile onu hemen
atmamalıyız. Günün birinde bize gerekli olabilir.
                                 
5-)”Sedef her fırsatta şekerli gıdalar tüketirdi.her tatlı yediğinde dişlerini fırçalayamıyordu ……………….diş sağlığı bozuldu.”
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olmaz?  
A)Buna rağmen           B)Özetle
C)Sonunda                  D)Bunun sonucunda

6)Hangi seçenekte emniyet kemerinin tanımı yapılmıştır?
A)Emniyet kemeri kazalarda yaralanmaları büyük ölçüde azaltır.
B) Emniyet kemeri takmak zorunludur.
C) Emniyet kemeri ulaşım araçlarında yolcuların güvenliklerini sağlamak için hazırlanmış düzenektir.
D)Emniyet kemeri bağlarken üzerimizde palto gibi kalın giysiler olmamalıdır.

7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisi gerçek anlatımlıdır?
A)Yıldızlar kol kola girmiş eğleniyordu.
B)Zavallı farecik ayağını kapandan kurtarmaya çalışıyordu.
C) Küçük eşek üzüntüyle, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
D) Deniz kabuklarıyla arkadaş oldum.

8-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Bu benim kalemim, seninki masada duruyor.
B)Bu gün hava çok güzel, denize girecek miyiz?
C)Merve’nin boyu sonaydan uzundur.
D)Hafta sonu Ayşeler de bizimle pikniğe gelecek.

 9-)Aşağıdaki sözcüklerin hangisi eş sesli değildir?
A)bağ          B) sel          C) yaş        D) kaz

10-)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “-mi  yanlış yazılmıştır?
A)Sen demi geleceksin?                 
B) Hâlâ aramadı mı ?
C) Akşama gelecek misin ?
D) Eve döndü mü ?

11-)Önder’in anlattıklarını oluş sırasına göre sıraladığımızda hangisini diğerlerinden sonra söylemiş olur?

12-)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
A)Eyvah, çantam kayıp
B)Bana güzel bir hikaye anlattı
C)Tüm arkadaşlarım vardı. Barış, Mehmet
D)Benimle neden gelmiyorsun

Aşağı yukarı tam yüz kişilerdi.
13-)Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun sebebi nedir?
A)Gereksiz sözcük kullanımı.
B)Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması.
C)İşi yapan ile eylem bildiren sözcüğün uyumsuz olması.
D) Birbiriyle çelişen ifadeler kullanılması.

14-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A)Enes’in iyice burnu büyüdü.
B)Teknenin burnuna oturduk.
C) Her işe burnunu sokmamalısın.
D) Nuray’ın başına güneş geçtiğinden burnu kanadı.

15-)Aşağıda verilenlerden hangisi “aceleye getirmek” deyiminin karşıt anlamlısı olabilecek bir deyimdir?
A)Yavaş getirmek.     B)Aceleci olmak
C) ağırdan almak         D)Acil getirmek

16-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A)Akşamları daha çok kitap okuyorum.
B)Kırmızı gömleğin beyaz gömleğinden daha çok yakışmış.
C)  Berkay daha hızlı koşuyor.
D) Okulların açılmasına daha iki ay var.


…………………………………………..bu yüzden eve
erken döndük.
17-)Boş bırakılan yere hangisi yazılırsa sebep – sonuç ilişkisi kurulmuş olur?
A)Film geç bitti.
B) Gideceğimiz bazı yerlere uğramadık.
C) Arkadaşlarımız biraz daha kalın diye ısrar etti.
D) Araba yavaş geldi.

18-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiş, daha sonra gerçekleşecektir?
A)Misafirlere güzel bir sofra hazırladım.
B)Her zaman aynı şeyi yapıyor.
C) Yazdıklarımı beğenmediğim için sildim.,
D) Bu ayın sonunda tatile çıkacağız.

………………………. Kardeşim getirecek
19-)Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılırsa adın yerine kullanılmış bir sözcük olur?
A)O kolileri             B) Şu torbaları 
C) Bu tabakları        D) Bunları

20-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) ikram etmek – sunmak                                     B) eş dost - tanıdıklar

C) gelişigüzel – özensiz                                    D) fayda - zararYorum Gönder

 
Top