0

TÜKÇE DEĞERLENDİRME TESTİBir kocaman kova dolusu sabunlu su,                                      
Bir de büyük temizlik bezi.
Silmeli, silmeli, silmeli,
Evleri, bacaları, yolları, otomobilleri!

Oh, ne güzel, pırıl pırıl, tertemiz her yer,
Mis gibi!
İyi de
Şu kirli su dolu koca kovayı
Şimdi nereye dökmeli?


İlk üç soruyu yukarıdaki şiire göre yanıtlayınız

1. Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerin hangisinden söz
     edilmemiştir?
    A. Temizliğin sabunla yapıldığı
    B. Temizliğin bezle yapıldığı
    C. El, yüz ve giyeceklerin temizliği
    D. Evlerin ,yolların, bacaların temizliği

2. Şiirin konusu nedir?
    A. Çalışkanlık                      B. Temizlik
    C. Tutumluluk                      D. Yardımseverlik 

3. Şiirin ana duygusu nedir?
    A. Çalışmanın verdiği mutluluk
    B. Çevremizde yeni eşyalar görme isteği
    C. Tembel olmanın verdiği utanç
    D. Çevreyi temiz tutma isteği 

4. “güldü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine
    geldiğinde anlamlı bir cümle oluşur?
    A. O, ben düşünce ……..
    B. Sen de bize mi  …….. 
    C. Biz bu filme çok …….
    D. Siz sınıfta kime …… 

5.  Begüm ……ben de saçlarımı uzatmak istiyorum.
    Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük
     gelirse benzetme ilgisi kurulur?
     A. kadar                         B. daha
     C. ile                              D. gibi

6. Türkçede sözcüklerin doğru yazılıp yazılmadığını
    hangi kaynaktan öğreniriz?
    A. Sözlük                     B. Yazım kılavuzu
    C. Ansiklopedi             D. İnternet

7. Soru işareti ( ? ) aşağıdaki cümlelerin hangisinde
    yanlış kullanılmıştır?
     A. Topu patlatırken bana mı sordun?
     B. Dün akşam nerede kaldın?
     C. Hangisi benim anlayamadım?
     D. Anne, beni mi çağırdın?

8. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
    A. Serhan ile çok iyi
    B. İki gün daha bizde kal
    C. Dondurma yemeyi çok seviyor
    D. Onu görmedim
  
9. Yazma becerilerimizi geliştirmek için hangisine
    gerek yoktur?
    A. Bilgisayarda yazı yazmak
    B. Çok kitap okumak.
    C. Çevremizdeki olayları iyi gözlemlemek
    D. Yazım kurallarını öğrenmek.

10.  Onların   uzun  süredir  mesut,  mutlu bir
        ilişkileri vardır.”
       Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin hangisi
       çıkarılırsa cümle anlamlı olur?
       A. uzun                     B. mesut
       C. onların                 D. ilişkileri
  
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik cümledir?
      A. Size gelmeyi hep istedim.
      B. Sizi pazara giderken görmüştük.
      C. Kırmızı koltuğa uzattı ayaklarını.
      D. Seni okulda arayıp bulamadım.
  
12. “Çok iyi dinledim ama ne söylediğini anlamadım.”
      cümlesinde hangi sözcüğün tek başına anlamı
      yoktur?
       A. çok                             B. ne
       C. anlamadım                D. ama 

13. “kadar” sözcüğü hangi cümlede karşılaştırma ilgisi
      kurmuştur?
      A. Babam gelinceye kadar bekledim.
      B. Yatıncaya kadar kitap okudum.
      C. Semra, Sibel kadar uzundur.
      D. Onu, eve kadar takip ettim. 

14. “Daima masal ve öykü okumayı hep sevmişimdir?”
      hangi sözcük gereksizdir?
      A. masal                        B. daima
      C. öykü                          D. ve

15.  “tümsek” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?
       A. çukur                        B. yokuş
       C. eğimli                       D. alçak 

16. “bağış” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?    
      A. verme                      B. alacak
      C. toplama                   D. yardım 

17. “Bahçeye çıktım. Rüzgar saçlarımı savurdu.
       Çiçeklerin kokusu beni geçmişe götürdü.
       Ağustos böcekleri şarkılarını söylüyordu.”
       Yukarıdaki paragrafta hangi duyguyla ilgili bir
       ayrıntı yoktur?
       A. tatma                         B. işitme
       C. koklama                    D. dokunma 

18.    El ele vermiş tüm insanlar
         Yaşıyorlar kardeşlik içinde
         Çiçek sunuyorlar birbirlerine.

         Şiirin ana duygusu nedir?
          A. Barış özlemi
          B. İnsan sevgisi
          C. Çiçek sevgisi
          D. Kardeşlik sevgisi

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek alanca anlamı
     değişmiştir?
     A. gözden                      B. sözcü
     C. gelecek                     D. gülmek 

20. “yaş” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda
     kullanılmıştır?
     A. Ablam benden dört yaş büyüktür.
     B. Yaş kesen baş keser.
     C. Ağaç yaş iken eğilir.

     D. Merve yaş çorapları giymiş.Yorum Gönder

 
Top