0

4. SINIF
TÜRKÇE  DEĞERLENDİRME SINAVI


       Balta girmemiş ormanlardan birine bir adam gelmiş. Onu gören ilk ağaç, hüngür hüngür ağlamaya başlayınca, uzaklardan bir ağaç: “Neden ağlıyorsun?” diye sormuş.
       Ağlayan ağaç: “Artık sonumuz geldi!” demiş. “İnsan denen canlı, ormanlarınızda ve hepimizi kesecek.”
       Uzaktaki ağaç: “Korkma! “ demiş. “Nasıl olsa o bir yabancı. Bizi yeterince tanımıyor.
Eğer içimizden biri ihanet etmezse bize hiçbir şey yapamaz. “
        Ağlayan ağaç: “Evet!” demiş. “Bunları ben de biliyorum. Ancak içimizden birinin iha- netine uğradık bile. Çünkü adamın elindeki baltanın sapı ne yazık ki bizden.”

1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayanız.

1. Ağaç neden ağlıyormuş?
    A. Arkadaşının ihanet etmesinden
    B. Adamın bütün ağaçları kesmesinden
    C. Yabancılarla karşılaşmasından
    D. İnsanların ormana yerleşmesinden

2. Uzaktaki ağaç ağlayan ağaca ne demiş?
    A. Artık sonumuz geldi.
    B. İnsanlar hepimizi kesecek.
    C. İçimizden birinin ihaneti olmazsa hiçbir
         şey yapamaz.
    D. Ormanda yaşayamaz duruma geleceğiz

3. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi sizce ne olabilir?
    A. Ağaçlar ormanın süsüdür.
    B. Ormanlar yurdumuzun zenginlik
        kaynaklarıdır.
    C. İnsanlar ormanları korumalıdır.
    D. Toplumları içindeki ihanetler yıkar.
  
4. Öğrenmenin bir diğer yolu da dinlemedir. 
    Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden biri olamaz? 
    A. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
    B. Konuşmacının sözünü kesmeden dinler.
    C. Düşüncelerini hemen söyler.
    D. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 
 
5. “Hava aniden bulutlandı, şimşekler
      çakmaya başladı.”
Yukarıdaki altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilemez?
      A. ansızın                    B. birdenbire
      C. tamamen                 D. birden

6. “sevgi, selvi, semer, seher, sepet”
     Yukarıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizilse 3. sıraya hangisi gelir?
     A. semer                  B. selvi
     C. seher                   D. sepet. 

7. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir?
      A.kara - siyah            B. dize - mısra
      C. öykü - hikaye        D. başarı - ödül 

8. “sıcak” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
     A. Sıcak bir yaz akşamı deniz kenarında
          oturmak çok güzel.
     B. Sıcak bakışlarıyla herkesi etkiledi.
     C. Yemek sıcak biraz bekleyin.
     D. Bu yıl havalar daha da sıcak olacakmış 

9. “Çözmek” sözcüğü hangi cümlede “eritmek” anlamında kullanılmıştır?
     A. Bu problemi yalnızca Ümit çözer.
     B. Havalar ısınınca buzlar çözüldü.
     C. Trafik sorununu ışıklar çözdü.
     D. Annem salıncağın ipini çözdü. 

10. “Bu yaş çoraplarla okula gidemezsin.”
       cümlesinde altı  çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede vardır?
      A. Islak mendille elimi sildim.
      B. Yaş günümde birçok hediye geldi.
      C. Susuzluktan ağzım kurudu.
      D. Ablam 16. yaşına bastı.
  
  Bu bölümde 4 soru vardır. Her biri 4’er puandır.

Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
kolay gelsin – dikkatli – söz isteyerek - sessiz

11. Anlatılanları anlayabilmek için konuşmacıyı…………….dinlemeliyiz.

12. Bir kişiyi iş yaparken gördüğümüzde ………………………….. deriz.

13.  ………….okuma sadece kendimiz için yaptığımız okumadır.
   
14. Anlatılanlar ile ilgili merak ettiklerimizi konuşmacıdan ………………….  sormalıyız.

           Bu bölümde 3 soru vardır Her biri 4’er puandır.
Aşağıda verilenlerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz

15. (…) Dinleme sonrasında  dinleme amacımızı belirlemeliyiz.

16. (…)Anlatılanlarla ilgili sorular düşünüp bu sorulara cevap arayarak dinleme sorgulayıcı
     dinlemedir.

17. (….)Yemek yediğimizde yemeği hazırlayan kişiye geçmiş olsun deriz

Bu bölümde 3 soru vardır. Her biri 3’er puandır.

Aşağıdaki cevapları uygun sorunun sonuna yazınız..

Geçmiş olsun
Not alarak okuma
Seçici dinleme

18.  Anlatılanlarla ilgili sorular düşünüp bu sorulara
       cevaplar aramak. ( ……………………………)

19. Hasta olan kişilerin hemen iyileşmesini istediğimiz için söyleriz. (…………………………)

20. Bir metni okurken önemli bulduğum yerleri kısaca  yazdım. (…………………………………..)

 Bu grupta 2 soru vardır. Her biri 5’er puandır.

Aşağıdaki soruların yanıtlarını altındaki boş alanlara yazınız.

21. Kitap okurken nelere dikkat etmeliyiz, yazınız.
……………………………………………………

………………………………………………..…..

……………………………………………………

………………………………………………..…..

……………………………………………………

………………………………………………..…..

 ……………………………………………………

………………………………………………..…..

……………………………………………………

………………………………………………..…..


22.  Aşağıdaki sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını yazınız.
    
      Sözcük          Eş anlamlısı             Zıt anlamlısı  
ihtiyar                    ……………          ……………. 
zayıf                      ……………           ……………. 
savaş                      …………….           …………….
kibar                      …………….           …………….
minik                      ……………           …………….Yorum Gönder

 
Top