0

4. SINIFLAR TÜRKÇE PEKİŞTİRME ÇALIŞMALARI
GARİP BALIKÇI
         Bir gün bir balıkçı, av malzemelerini ve balık sepetini alarak oltayla balık tutmaya gitmiş.
         Gittiği yerde arkadaşlarına “Bol şans!” deyip oltasını atmış. Kısa bir süre sonra oltasına büyük bir balık gelmiş; ama adam balığı iğneden kurtarmış. Kendi kendine “Olmadı.” diyerek balığı suya bırakmış. Çevresindekilerin şaşkın ve alaycı bakışları arasında küçük bir balık daha yakalamış. Arkadaşları, “Büyükleri beğenmediğine göre bunu hiç tutmaz, hemen suya atar.” diye düşünmüşler. Oysa adam, balığı iğneden kurtardıktan sonra “Oh be!” diyerek sepetine atmış. Adamın bu garip tavırlarına şaşıran balıkçılardan biri sormuş: “Arkadaş, büyük balıkları suya geri atıyorsun; ama küçük balığı sevinçle sepetine koyuyorsun. Bunun anlamı nedir?”
         Adam, gülümseyerek yanıtlamış: “Evet, balıklar büyük; ama benim sepetim küçük. Ben sepetime uygun balıkları yakalamalıyım.”  

( ilk 3 soruyu metne göre cevaplayın )

1 ) Balıkçılar neden şaşırıyorlar?
2 ) Balıkçı neden büyük balığı tekrar suya bırakıyor?

3 ) Parçadan çıkarılacak ana düşünce nedir?

4 ) Aşağıdakilerin hangisinde “el” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır?

A)  Çok çalışmaktan elleri nasır bağlamıştı.
B)  Tokat atmak için elini kaldırdı.
C)  Ali, elini yıkamayı unutma sakın.                     
D)  Hiçbir zaman elini bizden çekmedi

5 ) Karşılaştırma anlamı taşıyan tümce hangi seçenektedir?
A)  Işıl hasta olduğu için okula gelemedi.              
B)  Sena yine mi servisi kaçırdın?
C)  Hülya dosyasını yine evde unutmuş.                  
D)  Sezer’in boyu Ezel’den daha kısa.

6 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel bir anlatım vardır?
A)  Sarayköy Denizli’nin ilçesidir.                       
B)  Bizim bina üç katlıdır.
C)  En sevdiğim çiçek gül.                               
D)  Ankara Türkiye’nin başkentidir.

7 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı yoktur?
 A)  Kışın çok kar yağar.                                        
 B)  Bizim okul çok güzeldir.
 C)  Portakal çok güzel bir meyvedir.                    
 D)  Üçgenin iç açıları toplamı 180’ dir

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?
  A)  Bu adam çok acı çekti.                           
  B)  Babam acı biberi çok sever.
  C)  Acılar insanı çok yıpratır.                       
  D)  Acı çekmek çok zordur.

9) “Akşam olunca çok hafif bir yağmur yağıyordu.” Cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlam bozulmaz?

  A)  yağmur                     B)  bir           
  C)  akşam                      D)  hafif

10 ) “Zayıf” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

     A) Ameliyattan sonra çok zayıf kalmış.                                  
     B) Çok zayıf olduğundan çabuk hastalanıyor.
     C) Sınavdan yüksek bir not alması zayıf bir   
         ihtimaldi.        
     D) Zayıf insanlara giydikleri yakışmıyor.

11 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

    A)  Sakla samanı, gelir zamanı.                                    
    B)  Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
    C)  Her yokuşun bir inişi vardır.                                  
    D)  Ağaç yapraklarıyla gürler.

12 ) Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bularak birbiri ile eşleyiniz.
Vatan      (1 )                (a) özlem
hasret     (2 )                (b) ülke
hayret     (3 )                (c) aylık
maaş       (4 )                (d) şaşkınlık

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dar” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A)  Çok dardayım, sana yardım edemem.                B)  Dar geliriyle geçinmeye çalışıyor.                
C)  Dar görüşlü insanları sevmem.                          D)  Evin koridoru çok dardı.

14 ) Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

       A)  Elindeki kalemi sallama artık.                      
       B) Burası diğer yerlere göre biraz daha yeşil.            
       C)  Çok fazla gürültü ediyorsun.                      
       D) Artık burada durulmaz.

15 ) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi, mecaz anlamda kullanılmıştır?

      A)  Cama küçük bir taş fırlattı.                                        
      B) Arı, çiçeğin çevresinde dönüyor.
      C)  Yumuşak sözler söyleyerek çocuğu   
          avuttu.                                                    
      D) Annem bize tatlı kurabiye yaptı.

16 ) Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok kızmak, sinirlenmek anlamına gelir?

             A)  Kafası şişmek                           
            B)  Kafası bozulmak
            C)  Kafa yormak              
             D) Kafadan atmak

17 ) "Kırıldı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

       A) Annem bana kırıldı.                                        
       B) Havanın soğuğu kırıldı.
       C) Ağacın dalı kırıldı,                                              
       D) Yorgunluktan belim kırıldı

18 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda soru işareti kullanılmaz?

 A)  Cumhuriyet Bayramı’nı ne zaman kutlarız           
 B)  Sınıfı süslemek için kullandığımız bayrakları kim getirdi
 C)   Heyecandan şiiri nasıl okuduğumu bile hatırlayamıyorum      
 D)   Televizyonda hangi programlar naklen yayınlandı

18 ) Aşağıdakilerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

A)   Fikrim
B)   Alnım
C)   Ayağı
D)   Burnum

19 ) Aşağıdaki il ve ilçe adlarından hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uyar?

A)   Erzurum
B)   Erzincan
C)   Elazığ
D)   Eleşkirt

20 ) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesi vardır?

A)   Gözcü
B)   Kalemden
C)   Ayakta
D)   İnsanlar

21 ) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almamıştır?

A)   Halası
B)   Dayısı
C)   Bacısı
D)   Kayısı

22 ) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

A)   Arabayı
B)   Çantası
C)   Albayı
D)   ParanıYorum Gönder

 
Top