0

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

1. “ Konuşmak yararlı olabilir. Kimi zaman susmak, ondan da iyidir. Çünkü gereksiz konuşmak, insanın başına birtakım işler açabilir.” anlamına gelen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.                         
B) Söz gümüşse sukût altındır.
            C) Söz ağızdan çıkar.                                                
D) Önce düşün, sonra söyle.

2. “ Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar.” atasözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Meyvesi çok olan ağacın dalları eğilir.                
B) İnsanlar yaşlandıkça olgunlaşır.
            C) Kişi, meyve yedikçe güçlenir.                             
D) Bilgili, kültürlü kişiler yüceldikçe daha alçakgönüllü olurlar.

3. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir?
            A) Yüzü sirke satmak: Üzülmek                   
B) Yüz göz olmak: Aşırı samimi olmak
            C) Yüz ekşitmek: Surat asmak                      
D) Yüz ağartmak: Başarı sağlayıp beğenilmek

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır?
            A) Doğru gidenin başı duvara çarpmaz.                   
B) Doğru yol usandırır ama selâmettir.
            C) Doğru sarsılır ama yıkılmaz.                                 
D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

5. Aşağıdaki atasözlerinin boş yerlerine sırasıyla hangi seçenekteki kelimeler getirilir?
                        Yazın çalan, ………… oynar.
                        Erken yatan, ………….. kalkar.
                        Sütten ağzı yanan yoğurdu, ………….. yer.
                        Davulun sesi uzaktan ……………. gelir.
            A)  hoş – erken – üfleyerek - kışın                            
B) kışın – üfleyerek – hoş – erken
            C) kışın – erken – üfleyerek – hoş                             
D) üfleyerek – hoş – erken – kışın

6. “ İnsanın değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Ağaç yaprağıyla güzeldir.             
B) Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
            C) Taş düştüğü yerde ağırdır.                        
D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde güvensizlik anlamı yoktur?
            A) Ağaca dayanma kuru, insana dayanma ölür.
            B) Akarsuya inanma, el oğluna dayanma.
            C) Al elin eşeğini türkü söyleyerek arar.
            D) Damdan düşen, damdan düşenin halini bilir.

8. “ Öbür dünyaya gidip gelmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Bir yere gidip, gelmek                  
B) Dünyadan uzaklaşmak     
            C) Ölüm tehlikesi atlatmak                
D) Çok korkup, telâşlanmak

9. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
            A) Ekmeden biçilmez.                       
B) El, elin aynasıdır.
            C) Dostlar alışverişte görsün.             
D) Eğilen baş kesilmez.

10. “ göz göze gelme” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Bakışları karşılaşmak                    
B) Nazar değmek                  
C) Şöyle bir bakmak                          
D) Beğeni kazanmak

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur?
            A) O olaya senin de adın karışmış.                
B) Onun burada da adı çıkmış.
            C) O bebeğin daha adı konmadı.                  
D) Onun adını ağzıma almayacağım.  

12. “ Bir insanın gerçek değeri işinde gösterdiği başarı ile ölçülür.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Akıl kişiye sermayedir.                             
B) Alet işler, el övünür.
            C) Adamın iyisi iş başında belli olur. 
D) Akıl akıldan üstündür.

13. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) yüz çevirmek                     B) yüz bulmak            
C) yüz göz olma                     D) yüzü sararmak      

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birlik ve dayanışmayı anlatmaktadır?
            A) İyilik eden iyilik bulur.                             
B) Damlaya damlaya göl olur.
            C) Tek kanatla kuş uçmaz.                             
D) Dost kara günde belli olur.

15. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ bir konuda önceden anlaşmak” anlamına gelir?
            A) Ağız birliği etmek                         
B) Ağzına geleni söylemek   
            C) Ağız ağza vermek                         
D) Ağız aramak

16. “ Çok güzel, anlamlı ve etkileyici konuşmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Ağzına bir parmak bal çalmak                  
B) Ağzıyla kuş tutmak
            C) Ağzından bal akmak                                 
D) Ağzının suyu akmak

17. Aşağıdakilerden hangisi “ elini tutmak” deyiminin anlamıdır?
A) Muhtaç olmak       B) İş birliği yapmak               
C) Yardım etmek       D) Elini avucuna almak

18.  Aşağıdakilerden hangisi çok korkmak, heyecanlanmak anlamına gelir?
A) aklı çıkmak            B) aklı dağılmak         
C) aklı durmak           D) akla gelmek

19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur?
            A) Ayşe Hanım, çenesi düşük bir kadındır.              
B) Suna’nın sevinçten etekleri zil çaldı.
            C) Bu işe göz yummak istedi ama…                         
D) Sıcak havada çok terliyorum.

20.  “ Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Yorgan küçük olmamalıdır.                      
B) Kişi gelirine göre harcama yapmalıdır.

            C) Büyük yorgan iyi değildir.                      
D) Ayağı yorgandan dışarı çıkma.Yorum Gönder

 
Top