0

SÖZCÜKLERİ ALFABETİK SIRAYA KOYMA


Önbilgi: Sözcüklerin sözlük sırasına koyabilmek için ilk önce baştan birinci harflerine balkır. Baştan birinci harfleri aynı ise, baştan ikinci harflere, onlar da aynıysa baştan üçüncü harflere bakılır. Benzemeyen harflerden hangisi alfabede diğerlerinden önce geliyorsa sıralamada o başa alınır ve sıralama yapılır.

A. Aşağıdaki harf ikililerinden hangisi alfabede önce gelir işaretleyiniz. 


B. Aşağıdaki sözcükleri alfabetik ( abecesel) sıraya koyunuz.

gemi, demir, sergi, merak  …………………………………………………………………..……………………………………………………….

gözcü, gece, gezgin, geçmiş ……………………………………………………………..……………………………………………………….

keser, kendi, kemer, kereste  ……………………………………………………………..……………………………………………………….                                                                       

çekici, çelik, çekingen, çelebi  ……………………………………………………………..……………………………………………………

atak, acılı, adak, ayak  ……………………………………………………………..………………………………………………………………….                                                        

amaç, aman, amca  ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………

aslan, asma, askı, aslı  ………………………..……………………………………..…………………………………………………………………..                                                     

pusu, pınar, pedal, paslı ……………………………………………………………..…………………………………………………………………

erimek, enginar, erdemli, esirgeme ………………………………………..…………………………………………………………………

balerin, balkan, balık, balina, balta ………………………………………..…………………………………………………………………

kırmızı, kırgın, kırıntı, kısaca ………………………………………..………………………………………………………………………….

silgi, sindirim, sinsi, silindir   ………………………………………..……………………………………………………………………………

şekil, şerbet, şeftali, şekerli   ………………………………………..…………………………………………………………………………….

çekim, çekiliş, çekirdek, çekirge   ……………………………..…………………………………………………………………………….

arkadaş, arsız, akran, akılsız ……………………………………..………………………………………………………………………………..

Meltem, Melda, Melis  ………………………………………..……………………………………………………………………………………. Yorum Gönder

 
Top