0

SES  BİLGİSİ

* Aşağıda verilen sözcükleri ses, hece ve harflerin özelliklerine göre inceleyelim.


SÖZCÜK

HECE SAYISIKALIN SESLİ HARFİNCE SESLİ HARFSESSİZ HARFLER
BÜYÜK ÜNLÜ UYUMUNA UYGUNLUĞU
Televizyon


4


                                              o


e – i
t – l – v – z – y – nuymaz
Postacı


Tekirdağ


Makara


İlkbahar


Armağan


Sinema


Medeniyet


MatematikJ Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1 – Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)    çiçekçi
B)    simitçi
C)    acı
D)    börekçi

2 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?

A)    İzmirli
B)    Aşçı
C)    Açlık
D)    Davullar

3 – “ Öğren” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, anlamlı bir sözcük oluşur?

A)    – lik                     C) - sız
B)    – cı                      D) - lı

4 – Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır?

A)    yağmurluk
B)    kirli
C)    şekersiz
D)    ağaçta

5 – Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır?

A)    kalemlikten
B)    gözlükçü
C)    camcılık
D)    işsizlik

6 – Aşağıdakilerden hangisinin sonuna – cı eki getirilerek meslek adı oluşturulur?

A)    kitap
B)    kasap
C)    bakkal
D)    öğretmen

7 -    I. Toprak birçok canlının yuvasıdır.
        II. Hava bulutlu olduğu için şemsiyemi aldım.
        III. Bu yörede yaşayan insanlar, oldukça  
             sıcakkanlı.
        IV. Şeftali mi kayısı mı seversin?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir ek alarak anlamı değiştirilen sözcük yoktur?

A) I                  B) II              C) III          D) IV

8 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)    Mutfaktaki sesi sen de duydun mu?
B)    Duvardaki çatlakları bu işten sorumlu birine göstermeliyiz.
C)    Bu durumu nasıl açıklıyacağını bilmiyor.
D)    Gidecekleri yer buradan çok mu uzaktaymış?

9 -     I. Kimi de özellikle yalan söyler.
         II. Bu sözlükte de aradığımı bulamadım.
         III. Çamaşır makinesi yinemi bozuldu?
         IV. Elektronik eşyaları kullanırken dikkatli 
             olmazsak ne mi olur?

Numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I         B) II                C) III                 D) IV

10 – Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)    Anlattığım konu da neyi anlamdın?
B)    Ben de senin kararına katılıyorum.
C)    Küçüklük yılanlımı düşünüyorsun?
D)    Herkesin görüşlerini tek tek öğrenmende gerek.

11 – Aşağıdakilerin hangisinde  “de” nin yazımı yanlıştır?

A)    Ne de olsa pazar günü görüşeceğiz.
B)    Bugün Ayça ile tiyatroyada gittik.
C)    Bu konu hakkında seninle de görüşecek.
D)    Bütün elbiseleri bavulda duruyormuş.

12 – Aşağıdakilerin hangisinde “ki” yanlış yazılmıştır?

A)    Seninki bugün yine pek hareketli.
B)    Radyodaki programı hiç kaçırmaz.
C)    Bir türlü konuşamıyorki onu anlayalım.
D)    Bu araba küçük, biz karşıdaki büyük olanı alalım.

13 – Aşağıdakilerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek alırsa ünlü düşmesi olmaz?

A)    ağız
B)    boyun
C)    burun
D)    ağır

14 – Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesi kuralına uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A)    Doktor, kalbinden ameliyat olması gerektiğini söyledi.
B)    Benim gönülümü kırdın söylediklerinle.
C)    Sayılarla ilgili bulmaca çözerken çok eğleniyorum.
D)    Saatimin durduğunu fark etmeyince eve geç kaldım.

15 – Aşağıdakilerin hangisinde “ünlü düşmesi” görülen bir sözcük yoktur?

A)    Bu konuda başka fikrin var mı?
B)    Beynindeki bölümleri biliyor musun?
C)    Birden burnumdan kan akmaya başladı.
D)    Sanatın her dalıyla ilgilenmeye çalışıyorum.

16 – Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde “ünlü düşmesi” olmamıştır?

A)    Yaptığı resmi, odasının duvarına asmış.
B)    Kendini müziğin ritmine bırakmıştı artık.
C)    Dodolaron nesli yüzyıllar önce tükenmiştir.
D)    Bunca yıl anneannesi çekti onun kahrını.

17 –      Dikilir köprü üzerine,
                 1
             Keyifle seyrederdim hepinizi.
                                 2
             Kiminiz kürek çeker, sıya sıya;
                                       3
             Kiminiz midye çıkarır dubalardan.
                                       4
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde “ünlü düşmesi” vardır?

A) 1            B) 2                C) 3                 D) 4

18 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde “ünlü düşmesi” olmuştur?

A)    Odası
B)    Yaşlı
C)    Boynu
D)    Canı

19 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretinin eksikliğinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A)    İstanbullu insanlar, oranın trafiğinden şikayet ediyor.
B)    Öğretmenim : “ Bu sınıfın başarıları beni gururlandırıyor.” dedi.
C)    Pınarla Ozan koro çalışmasına katıldılar.
D)    Bazen kimseyle konuşmak istemiyorum.

20 – Konuşmalar belirtilirken aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

A)    kısa çizgi
B)    uzun çizgi
C)    parantez
D)    virgül

21 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ‘ ) kullanılması gereken bir sözcük vardır?

A)    Oğlum çok güzel İngilizce konuşuyor.
B)    Teyzemler Çarşambada oturuyorlar.
C)    Artık biz de Ankaralı olduk.
D)    Türklük bilinciyle hareket etmeliyiz.

22 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?

A)    Ne zaman bu konu açılsa tartışıyoruz
B)    Bugün hava ne kadar da güzel böyle
C)    İçeriden gelen sesleri duydun mu yoksa
D)    Kim bilir ne rahattır şimdi yazlıkta

23 – “ Bu konuda konuşulacak pek bir şey kalmadı (  ) çünkü her şey apaçık ortada(  )” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) ( : ) ( . )                B) ( ; ) ( ? )
C) ( : ) ( ? )               D) ( ; ) ( . ) 

24 – “ Tren; mavi yeşil ovaları (  ) mor dağları gerilerde bırakarak ilerliyordu (  )” cümlesinde ayraç içinde kullanılması gereken noktalama işaretleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) ( : ) ( . )                    B) ( ; ) ( , )
C) ( , ) ( . )                    D) ( . ) ( . )

25 – Kesme işareti aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A)    Saat 12:20’ de zil çalıyor.
B)    Anıtkabir’ i görmek istiyorum.
C)    Selim’ de oyuna katılacakmış.
D)    Kitaplarım Merve’ de kaldı.

26 – Aşağıdakilerin hangisinde “– cı” eki eklendiğinde sözcük, kökündeki varlığı satan kişi anlamı kazanır?

A)    öğren
B)    çiçek
C)   
D)    iz

27 – Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır?

A)    Tüpümüz bittiği için annem tüpçü çağırdı.
B)    Geçen sene Marmaris’ ten yazlık almışlar.
C)    Ceyda’ nın yaptığı pilav biraz tuzlu olmuş.
D)    Şu kalemlikten kırmızı kalemi verir misin?

28 – Aşağıdakilerin hangisinde “mi” nin yazımı yanlıştır?

A)    Ege ve Ali hala buradalar mı?
B)    Sevimlimi sevimli bir kedi girdi içeri.
C)    Koşa koşa mı gitti evine zavallıcık?
D)    Üstüne üstlük gülerek mi cevap verdi?

29 – Aşağıdakilerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

A)    Raftaki kitaplar oldukça eski görünüyor.
B)    Çok çalışıyorsun ki bu kadar yoruluyorsun.
C)    Benim projem onunkinden farklıydı.
D)    Yolda gördüğüm bebek öyle tatlıydıki öpesim geldi.

30 – Aşağıdakilerin hangisinde “de” nin yazımı doğrudur?

A)    Selin’ de hatasının farkına vardı.
B)    Babamda annem gibi güzel yemek yapar.
C)    Tiyatroyu da hobilerim içinde sayabilirim.
D)    Matematik defterim Berk de kalmış.

31 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü düşmesi” görülen bir sözcük yoktur?

A)    Olanlardan sonra aklım iyice karıştı.
B)    Telefonu çevrim dışı sanırım, ona ulaşamıyorum.
C)    Kalbim kırıldı; ama beni anlamıyor.
D)    Burnunu her şeye sokmadan yapamıyor bizim Ali.

32 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) konulmalıdır?

A)    Vitrindeki her şey çok güzeldi: etekler, pantolonlar
B)    Etrafımızda bir sürü çiçek, böcek
C)    Ben duymuştum onların çok uzaklara taşındığını
D)    O günden sonra bir daha aramadı ki

33 – Aşağıdakilerden hangisinin sonuna iki nokta ( : ) konulamaz?

A)    İç Anadolu Bölgesi’ nin özellikleri şunlardır:
B)    Bir de bu notlara göz atın :
C)    Bugünkü toplantıya katılacak konuklarımızı sıralayalım:
D)    Falih Rıfkı Atalay’ ın eserleri şunlardır : Yorum Gönder

 
Top